Začetek izvajanja novega EU-projekta: proCURE

Združevanje moči za trajnostno javno naročanje v malih in srednje velikih občinah.

V trajnostnem javnem naročanju, tj. upoštevanju socialnih, okoljskih in gospodarskih vidikov pri javnem naročanju, imajo občine in njihove uprave pomembno orodje s katerim želijo tudi same prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals“ (SDG).
Številni upravni uslužbenci menijo, da je področje trajnostnega javnega naročanja zapleteno in polno negotovosti. Zlasti majhne občine imajo težave pri izvajanju trajnostnega naročanja ali upoštevanja trajnostnih vidikov pri neposredni nabavi v praksi. Glavni izzivi so pomanjkanje ozaveščenosti in prepričanja med odločevalci in zaposlenimi v upravi, negotovost glede pravnih možnosti, pomanjkanje znanja o uporabi trajnostnih meril in pomanjkanje sredstev.

Projekt proCURE želi na tem področju pomagati zlasti malim in srednje velikim občinam pri trajnostnem javnem naročanju.

Več o tem si preberite tukaj.

Občine in posameznike, ki jih zanima tema trajnostnega javnega naročanja, vljudno vabimo k sodelovanju v projektu proCURE. Za več informacij se obrnite na naš sekretariat.