Prostorsko načrtovanje

Teme Prostorsko načrtovanje
© MatthiasHuss

Družbeno in okoljsko sprejemljivo prostorsko načrtovanje je na območju Alp odločilen instrument za ohranjanje vaških struktur, še zlasti v bližini mestnih središč.

Novice

Življenjski prostor Alpe v nevarnosti!

Zaradi preteklih napak na področju prostorskega načrtovanja in podnebnih sprememb, se poselitvena območja...

Zelena streha za biotsko raznovrstnost

Številni hrošči, divje čebele in metulji se zadržujejo na zeleni strehi vrtca Riedu v Koblachu (Avstrija),...

Trajnostni razvoj na ravni občine – usmerjanje s pomočjo...

Projekt "Klima.Fit" ob koncu projekta zagotavlja zbirko orodij za procese trajnostnega razvoja na ravni...

Dogodek: Stanovanje.Prostor.Alpe - delavnica novih...

Mednarodna strokovna konferenca omrežja alpskih občin "Povezanost v Alpah" bo potekala 24. in 25. junija...

Podnebne spremembe na poseljenih območjih

Alpska regija bo v prihodnosti vedno pogosteje izpostavljena ekstremnim vremenskim razmeram, kot so...

Nepovratna sredstva za naselitev v gorskih območjih

V številnih italijanskih alpskih dolinah, zlasti v najbolj oddaljenih občinah, je v zadnjih desetletjih...

Projekti