dynAlp-climate

Projekti dynAlp-climate
Ostanetta © Francesco Pastorelli

Cilj projekta

V okviru programa dynAlp-climate si je dvajset občin in regij prizadevalo za uresničitev konkretnih aktivnosti na področju varstva okolja.

Trajanje projekta:

2011 - 2013  (zaključen)

Proračun:

€ 671 002,50 MAVA Stiftung/CH + € 482 265,50 sofinanciranje

Financerji:

MAVA Stiftung/CH + sofinanciranje

Klimatske spremembe so neizogibno dejstvo. Gre za fenomen, ki je viden po vsem svetu in ga še posebej občutimo v Alpah. Mladi podnebjevarstveniki so se srečevali z ministri, ena izmed občin je razvila vinogradniške naprave na električni pogon, ena izmed vasi pa je ponovno odkrila uporabnost gozda kot vira kurilnega lesa. Vseh dvajset projektov je dalo konkreten prispevek k varstvu podnebja ali prilagajanju na posledice klimatskega preobrata. Omrežje "Povezanost v Alpah" je omogočilo mreženje in izmenjavo izkušenj v okviru večjezičnih dogodkov in publikacij.

Aktivnosti

Ekoembalaža

S projektom Ekoembalaža Naravnost z dežele želimo uresniciti idejo o skupni, enotni embalaži za ponudnike...

Povabilo v gozd

Namen projekta »Povabilo v gozd« je ucenje razvijanja osebnega odnosa do narave, spoznavanje posledic...