BeeAware!

Projekti BeeAware!

Cilj projekta

Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel zatorej temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

Trajanje projekta:

2018 - 2019  (zaključen)

Partnerji:

CIPRA International
Društvo Alpsko mesto leta

Proračun:

Skupni proračun projekta: € 680.000

Financerji:

Sofinanciran s strani Sklada za zaščito živali: € 495.000, Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU): € 185.000

Intenzivno kmetovanje, uporaba pesticidov in umetnih gnojil, pridelava monokultur in vse večja izraba tal ogrožajo čebele in odmevno prispevajo k njihovemu masovnemu poginjanju širom sveta. Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter zaščito njihovega življenjskega okolja.

V okviru projekta bo izvajana vrsta ukrepov za celovito varstvo in zaščito čebel, za ozaveščanje javnosti o pomenu čebel tako za naravo kot za človeka, za trajnostno čebelarstvo ter za izboljšanje in širjenje habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev. Projekt BeeAware! spremljajo obsežne komunikacijske dejavnosti, osredotočene na vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z javnostjo, s poudarkom na objavljanju projektnih vsebin in izsledkov. Ukrepi in metode, razviti v v okviru projekta, bodo na voljo tudi drugim občinam in regijam, s čimer si načrtovalci projekta prizadevajo k varstvu čebel spodbuditi tudi preostale alpske akterje.

Projekt BeeAware! bo potekal v 25 pilotskih občinah na območju alpskega prostora. Vsaka od sodelujočih občin bo pred začetkom projektnih dejavnosti prejela t. i. sveženj orodij za varstvo čebel, ki zajema vrsto ukrepov, napotkov za ozaveščanje prebivalstva in dokumentov z navodili za izvajanje ciljnih dejavnosti. Ob tem bo deležna tudi podpore svetovalcev in svetovalk ter strokovnjakov in strokovnjakinj. Komunikacijske dejavnosti, osredotočene na vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov z javnostjo, bo na lokalni in mednarodni ravni izvajala in koordinirala Mednarodne komisije za varstvo Alp – CIPRA International.

Aktualne informacije o izvedbenih ukrepih pilotnih regij bodo objavljene tukaj: http://beeaware.blog/sl/

BeeAware! predstavlja kooperacijski projekt Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), omrežja občin Provezanost v Alpah in društva Alpsko mesto leta, sofinanciran s strani Sklada za zaščito živali in Nemškega zveznega ministrstva za okolje, varovanje narave in jedrsko varnost (BMU)