proCURE

Cilj projekta

Združevanje moči za trajnostno javno naročanje v malih in srednje velikih občinah. Priprava dokumentov in gradiv za usposabljanje za dolgoročno izvajanje trajnostnega in skupnega javnega naročanja na ravni občin.

Trajanje projekta:

2023-2025

Partnerji:

5 partnerji

Proračun:

400.000 €

Podkast speciAlps

Cilj projekta

Večjezično serijo podkastov o problematiki usmerjanja turističnih tokov in ohranjanja doživljanja narave

Trajanje projekta:

Marec 2023 - Marec 2024

BeyondSnow

Cilj projekta

Povečanje odpornosti alpskih zimskih snežnih turističnih destinacij na podnebne spremembe

Trajanje projekta:

2022 - 2025

Partnerji:

13 partnerji iz alpskih držav

Proračun:

€ 2.720.730,-

speciAlps2

Cilj projekta

Trajnostno povezovanje naravnih bogastev in oddiha iščočih

Trajanje projekta:

2020 – 2023  (zaključen)

Partnerji:

CIPRA International

Proračun:

€ 238.636

Klima.Fit

Cilj projekta

Razvoj načrtovalnega orodja za podnebju prijazne občine.

Trajanje projekta:

2020 - 2022  (zaključen)

Partnerji:

4 pilotne občine v nemški alpski regiji; Telesis Entwicklungs- und Management GmbH; Mauro Sutter Design

Proračun:

€ 154.770

Start-Alp

Cilj projekta

Nov način dela v podeželskih občinah. Uporaba novih tehnologij kot razvojnega motorja.

Trajanje projekta:

2020 – 2021  (zaključen)

Partnerji:

Bavarsko državno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov

Proračun:

€ 56.906

HEALPS 2

Cilj projekta

Uporaba zdravilne moči in naravnih virov v Alpah za trajnostni zdravstveni turizem.

Trajanje projekta:

2019 - 2022  (zaključen)

Partnerji:

11 partnerji iz alpskih držav

Proračun:

2.169.952 EUR

ALPACA

Cilj projekta

Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA) temelji na ideji, da imajo občine in lokalne skupnosti ključno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Pri teh prizadevanjih jih močno podpirajo različne organizacije, kot so podnebne in energetske agencije, mreže, raziskovalci.

Trajanje projekta:

2019 - 2020

Partnerji:

CIPRA International, Alpsko mesto leta

Proračun:

€ 60.000

BeeAware!

Cilj projekta

Projekt BeeAware! želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel zatorej temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

Trajanje projekta:

2018 - 2019  (zaključen)

Partnerji:

CIPRA International

Proračun:

€ 680.000

PlurAlps

Cilj projekta

Aktivno prizadevanje za boljšo kakovost življenja v alpskih občinah!

Trajanje projekta:

2016 - 2019  (zaključen)

Partnerji:

10 partnerji iz alpskih držav

Proračun:

€ 2.429.998

Skupaj.Živeti v Alpah

Cilj projekta

Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin ..

Trajanje projekta:

2015 - 2016  (zaključen)

Partnerji:

Vsi nemški alpskih občin

Proračun:

€ 140.810,00

Oblikovanje prihodnosti Alp

Cilj projekta

V Nemčiji oblikujemo prihodnost Alp

Trajanje projekta:

2014 - 2016  (zaključen)

Partnerji:

Vse nemške alpske občine

Proračun:

€ 117.442,00

dynAlp-nature

Cilj projekta

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti.

Trajanje projekta:

2013 - 2016  (zaključen)

Partnerji:

24 občine v Alpah

Proračun:

€ 1.021.293

MountEE

Cilj projekta

Stavbe za prihodnost

Trajanje projekta:

2013 - 2015  (zaključen)

Partnerji:

7 organizacij

Proračun:

€ 1.683.715

dynAlp-climate

Cilj projekta

V okviru programa dynAlp-climate si je dvajset občin in regij prizadevalo za uresničitev konkretnih aktivnosti na področju varstva okolja.

Trajanje projekta:

2011 - 2013  (zaključen)

Partnerji:

19 občin v Alpah

Proračun:

€ 1.153.268

DYNALP²

Cilj projekta

Trajnost v šestih tematskih sklopih.

Trajanje projekta:

2006 - 2009  (zaključen)

Partnerji:

42 občin v Alpah

Proračun:

€ 1.775.000

DYNALP

Cilj projekta

Vrednotenje narave in krajine za portrebe trženja in turizma na alpskem podeželju

Trajanje projekta:

2003 - 2006  (zaključen)

Partnerji:

52 alpskih občin in regij

Proračun:

€ 2.160.000