Letna konferenca

Mednarodna Konferenca

V Grassauu so krojili trajnostni razvoj Alp

Kraj:

Grassau/D

Datum:

26.04.2013 00:00  –  27.04.2013 00:00

Izzivi, pred katerimi je alpska družba, spominjajo na razvejene korenine, saj so mnogoplastni in med seboj vsestransko prepleteni. Če se posamezna problematična področja obravnavajo ločeno, obstaja tveganje, da bo taka obravnava preveč omejena in enostranska. Letošnja strokovna konferenca Omrežja občin „Povezanost v Alpah“ se je naravnega in družbenega življenjskega prostora v Alpah prav zato lotila s celostnega vidika, od podnebnih sprememb prek varstva narave do sprememb v gospodarstvu in družbi. V razpravi o prihodnosti Alp in možnostih občin za konkretno delovanje je na konferenci sodelovalo več kot 90 udeležencev iz sedmih držav.