Upravljanje in energetska strategija: energetske skupnosti državljanov

Šolski center Budoia ©Antonio Zambon
Med pustimi travniki in izvirsko vodo, griči in ravnicami je 18 občin regije Pordenone (Furlanija-Julijska krajina) sklenilo dogovor o učinkovitejši, racionalnejši in bolj trajnostni rabi naravnih virov energije in o nadaljnjem razvoju svoje pokrajine. Podnebne spremembe in energetika bosta osrednji temi projektnih dejavnosti, katerih cilj je državljane ter javne in zasebne strukture na demokratičen in solidaren način postopoma približati energetski avtonomnosti.

Občina Budoia se je s pristopom h Konvenciji županov zavezala, da bo podprla uresničevanje cilja EU, to je 40-odstotnega zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2030 in skupnega pristopa na področju varstva podnebja in prilagajanja podnebnim spremembam.

https://www.konvencijazupanov.eu/

Budoia zato predstavlja Vizijo 2050: Pospeševanje dekarbonizacije, krepitev sposobnosti prilagajanja neizogibnim vplivom podnebnih sprememb in zagotavljanjdostopa do varnih, trajnostnih in cenovno dostopnih virov energije za prebivalstvo.

Da bi to kompleksno politično obveznost prenesli v praktične ukrepe in projekte, je Budoia skupaj s partnerskimi občinami mreže »Povezanost v Alpah«, Aviano, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo in Vivaro podpisala program »Upravljanje in energetska strategija«, ki poteka pod vodstvom »Oddelka za energijo« Tehnične univerze v Torinu. Namen programa je ustvariti akcijski načrt, namenjen »lokalnim energetskim skupnostim«, s ciljem ozaveščanja o postopnem opuščanju uporabe fosilnih goriv, pa tudi spodbujanja in izvajanja inovativnih in okolju prijaznih ukrepov za pridobivanje, uporabo in varčevanje z energijo. Prihodnost pripada energetskim skupnostim. Predstavljajte si svet, v katerem majhni fotovoltaični sistemi na strehah ustvarjajo, skladiščijo, porabljajo ali izmenjujejo čisto električno energijo s sosedi, v vaši skupnosti ali z lokalnimi podjetji. V energetskih skupnostih imajo proizvajalci energije, ki so tudi porabniki, možnost, da optimizirajo svojo uporabo s preprosto in cenovno dostopno tehnologijo in hkrati povečajo gospodarsko prednost. Ta vzorčni model je usmerjen k skupni, inteligentni in demokratični energiji. V ta namen je predvidena ustanovitev delovnih skupin, v katerih bodo sodelovali strokovnjaki, tehniki in državljani, s ciljem razviti »energetske skupnosti državljanov«.

Župan Budoie, dr. Ivo Angelin, je o projektu povedal naslednje: »Navdušeno sodelovanje v pilotnem projektu Energetske skupnosti – breznaftna cona - na območju Pordenone nedvomno predstavlja potrditev in nadaljnjo konsolidaciji načel in zavez iz »Listine iz Budoie«; pri tem gre v prvi vrsti za raziskave in realizacijo ustreznih specifičnih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam na tem območju. Prepričan sem, da naložbe v socialno podjetništvo, ki so usmerjene v reševanje okoljskih in socialnih problemov, predstavljajo tretje prednostno področje, ki zahteva našo takojšnjo pozornost.«