Prve gorniške vasi v Švici

St. Antönien © Marco Schnell
Vas St. Antönien in skupina vasic Lavin, Guarda in Ardez, ki ležijo v kantonu Spodnji Engadin in nastopajo skupaj, bodo leta 2021, v sodelovanju s švicarskim alpskim klubom SAC, uradno pridobile status gorniških vasi.

Pred dobrimi štirimi leti sta švicarski alpski klub SAC in Center da capricorns (Univerza uporabnih znanosti v Zürichu) prvič poskusila ustanoviti švicarsko podružnico »gorniških vasi«. Švicarsko omrežje alpskih občin Povezanost v Alpah je bilo takrat vključeno v podporno skupino za izvajanje tega projekta. Takratni načrt je bil prevzeti avstrijski model »gorniških vasi«, ki ga je Avstrijsko alpsko združenje uvedlo leta 2008.

– Za vasi z oznako «gorniška vas» je značilno, da so se zavezale mehkemu turizmu. Skrb za ohranjanje gorskega sveta, kakor tudi krepitev regionalne dodane vrednosti so v središču pobude. Ko neka vas postane gorniška vas se hkrati zaveže, da bo skrbela in se posvečala življenju v vasi, kulturi in naravi. Osrednjega pomena je pri tem podpora vaškega prebivalstva in lokalnega gospodarstva. Pobuda „gorniških vasi“ je dobro uveljavljen in priznan projekt, ki ga izvaja Alpska konvencija.

Zaradi financiranja so morali pobudniki na koncu opustiti projekt vzpostavitve nacionalne švicarske mreže in so se raje osredotočili na kanton Graubünden, v katerem so si zastavili cilj izvedbe pilotnega projekta. Spomladi 2021 je pobudnikom uspelo zagotoviti tudi srednjeročno financiranje sekretariata, ki naj bi imel svoj sedež v turističnem centu v vasici Prättigau. 12. junija 2021 bo status prve švicarske gorniške vasi, prejela občina St. Antönien. V poletnem času ji bodo sledile še vasice Lavin (občina Zernez), Guarda in Ardez (občina Scuol).

Gorniške vasi si prizadevajo za uresničevanje podobnih ciljev kot omrežje alpskih občin Povezanost v Alpah, zato je pomembno je, da je med obema organizacijama vzpostavljena možnost dobre izmenjave za optimalno izkoriščanje obstoječih sinergij. Društvo Povezanost v Alpah Švica z veseljem sprejme to novo nalogo in se veseli partnerskega sodelovanja v okviru skupnih prizadevanj na področju trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti v alpskem prostoru.