O pašnih živalih, alpskih pašnikih in ljudeh v alpskem političnem prostoru

Listje spreminja barvo, sonce počasi zahaja za gorske vršace, nad pašniki pa se dvigajo meglice. Ena ali druga pašna žival se je z visokih nadmorskih višin že vrnila v dolino (zlasti v Zahodnih Alpah), medtem ko se druge še naprej ležerno pasejo. Le kako bo ta znana podoba z območja Alp videti v prihodnosti?

V še vedno visokih poletnih temperaturah se je na "Nacionalnem srečanju deležnikov alpskega kmetijstva" v združenju občin Diois, članici omrežja alpskih občin, sestalo približno 100 različnih deležnikov, od pastirjev in društev do znanstvenikov in lokalnih politikov, ter razpravljalo o aktualni in prihodnjih izzivih, o projektih in razvoju alpskega gospodarstva v Franciji. Prikazani so bili številni primeri, kako je mogoče podpreti in okrepiti alpsko gospodarstvo, zlasti v času podnebnih sprememb, prav tako so udeleženci razpravljali o povezavi in medsebojnih učinkih varstva narave in vrst ter podnebnih sprememb na alpsko gospodarstvo, ter v razpravi iskali odgovore na vprašanje, kaj o prihodnosti prinesla tistim posameznikom, ki od tega živijo in želijo alpsko gospodarstvo ohraniti živo tudi v času, ko so se pogoji dela spremenili. Ne le suša, vročina in pomanjkanje vode ali spopadanje z velikimi plenilci temveč tudi upravljanje rekreacijskih dejavnosti v Alpah so bile ena izmed osrednjih tem, ki sproža vedno več vprašanj.

Naj bodo izzivi v alpskem prostoru in med občinami, članicami našega omrežja, še tako lokalno različni, Mednarodno leto pašništva in živinoreje 2026 tako za Alpsko konvencijo kot za EUSALP ponuja dobro priložnost za novo perspektivo, ki bo znano podobo alpskega kmetijstva postavila na pravo mesto.