Nosilne zmogljivosti v turizmu

© W. Kleiner
Za konfliktna območja so potrebne individualne rešitve

Ker zaradi nezanesljivih snežnih razmer tradicionalni zimski turizem v Alpah upada, se dejavnosti iz pomladi in jeseni selijo v zimske mesece. Zato se lahko turizem, ki je bil prej omejen na eno sezono, razvije v celoletni turizem ter naravo, domačine in infrastrukturo pripelje do skrajnih meja. Na delavnici v okviru strokovne konference 2023 v Bad Hindelangu/DE so bili predstavljeni primeri nosilnih zmogljivosti v naravnem okolju, težave in ovire, ki se pojavljajo v zvezi s tem, ter možne rešitve.

Alpski turizem je odvisen od narave, podnebja in lokalnih prebivalcev, hkrati pa marsikje grozi, da bo presegel meje ekološke in družbene nosilne zmogljivosti, ter znatno prispeva k emisijam toplogrednih plinov. Ali je torej sploh mogoče vzpostaviti ravnovesje med dobrim življenjem za prebivalce Alp ter rekreacijo in prostim časom za obiskovalce v sožitju z naravo? CIPRA Nemčija je prepričana, da je turizem v okviru določenih omejitev lahko dolgoročno trajnosten in znotraj "nosilnih zmogljivosti". Pomembno je razlikovati med socialno, gospodarsko, ekološko in infrastrukturno nosilno zmogljivostjo, pravi Henriette Adolf, namestnica izvršnega direktorja, ki je skupaj z Univerzo Ludwiga Maximiliana v Münchnu pripravila dosje Facts4Tourism. V njem so povzeta znanstvena dognanja o razvoju turizma in njegovem vplivu na okolje v Alpah. Glede na perspektivo – lokalni prebivalec ali turist, hotel, občutljivo naravno območje ali prometna cesta - je mogoče nosilno zmogljivost različno kategorizirati. Vendar pa za nosilno zmogljivost ne obstaja "čarobna" številka, npr. omejitev števila obiskovalcev. Prav tako ni univerzalne rešitve za problem nosilne zmogljivosti, ki je v številnih skupnostih vse bolj pereč - pomagajo lahko le individualne rešitve.

Odkar je bil razglašen za del svetovne kulturne dediščine, Villnöss v Dolomitih beleži strmo povečanje števila obiskovalcev. Predvsem enodnevni obiskovalci se zgrinjajo v majhno dolino, da bi se ustavili na dveh posebnih fotografskih točkah. Pod vodstvom nekdanjega župana Roberta Messnerja se je vasica Villnöss v zadnjih letih razvila v slow food turistično destinacijo in kot članica združenja Alpski biseri želi ponuditi upočasnjene, sonaravne počitnice. Zato so razvili koncept, katerega cilj je olajšati življenje v dolini, zlasti kar zadeva lokalno mobilnost. "Trajnostni turizem lahko v majhni dolini deluje le, če se z njim strinjajo vsi domačini," pravi Robert Messner, ki je koncept predstavil na delavnici.

Drugi je bil primer iz Predarlske: Kummenberg je lokalno rekreacijsko območje za štiri okoliške občine. Ker domačini gore ne štejejo za turistično območje, že leta niso storili ničesar, da bi označili poti ali preprečili nastajanje novih poti. Konflikti med pohodniki, jezdeci, kolesarji in plezalci so bili v preteklosti dokaj pogosti. Končno so štiri občine združile moči z max2, birojem iz Innsbrucka,, da bi z njim razvile koncept rabe Kummenberga, v katerem bi vse skupine uporabnikov našle nekaj zase. Eden od glavnih elementov razvoja koncepta je bila anketa, v kateri je sodelovalo več kot 900 domačinov. Ugotovljeno je bilo, da prebivalcev Kummenberga ni mogoče uvrstiti v eno samo skupino uporabnikov, temveč v več skupin: tam namreč en dan sprehajajo pse, naslednji dan pa so na gorskem kolesu. Zato je bilo treba razviti strategijo, v kateri bi se lahko prepoznalo čim več udeležencev. Koncept je zdaj dokončan in čaka na realizacijo. Gerd Hölzl, župan ene od občin, meni, da največji izziv predstavlja izvedba poti za gorsko kolesarjenje, saj naj bi načrtovana pot potekala po zasebnih zemljiščih. Kljub temu skupaj z Elisabeth Schnegg iz podjetja max2 upata, da bo prebivalstvo sprejelo koncept mirnega sobivanja na gori.

Tudi drugi primeri, predstavljeni v okviru delavnic, so jasno pokazali, da je treba o vprašanju nosilne zmogljivosti razpravljati ne le na območjih, ki jih pretežno in v velikem številu obiskujejo turisti, temveč tudi na lokalnih rekreacijskih območjih, ki jih večinoma uporabljajo domačini. Med drugim so bili obravnavani še primeri iz Triglavskega narodnega parka v Sloveniji, iz Ruggella v Lihtenštajnu in tudi primer gostiteljice, gospe dr. Rödel iz Bad Hindelanga. Z informiranjem in ozaveščanjem je treba obiskovalce usmerjati čim bolj nežno; če to ni uspešno, pa se lahko neustrezno ravnanje tudi sankcionira.

V številnih občinah na območju Alp ima nosilna zmogljivost v vseh svojih oblikah pomembno vlogo. Eden od zaključkov delavnice je bil, da ni univerzalne rešitve, s katero bi lahko reševali težave, povezane s prekomerno turistično rabo. Vsaka občina, vsako območje mora najti individualne rešitve, pri tem pa se seveda lahko uči od drugih.

Na to temo bo od decembra 2023 dalje na voljo posebna epizoda podkasta, ki bo ponudila še dodatne informacije v zvezi s to temo.