»Medobčinsko združenje furlanskih dolin in dolomitov« ali na kratko UTI je aktivno vključeno v projekt „speciAlps“

Delovna skupina, ki sodeluje v projektu, se je odločila ndgraditi pokrajino v treh krajih izven območja parka, saj na njihovem ozemlju obstaja veliko okoljskih in kulturnih znamenitosti.

UTI je kratica za "Medobčinsko združenje furlanskih dolin in dolomitov", krovne občinske uprave na severu Italije. UTI je bil ustanovljen leta 2014 in ga sestavlja 20 članskih občin. S 34.000 prebivalci je to največje ozemeljsko združenje v Italiji in hkrati pomembno alpsko območje naravnega, okoljskega in gospodarskega interesa v Furlaniji Julijski krajini, točneje v pokrajini Pordenone. "Regionalni park furlanskih dolomitov" v Cimolaisu je eden od 9 krajev v Dolomitih, ki jih UNESCO razglasil za svetovno dediščino.

To so tako imenovani Šotski breg San Zenone v občini Sequals, Magredi (stepa z izvirnim ekosistemom, bogatim s floro in favno in edinstvena v Evropi) v občini Vivaro in gozd "Prescudin" v občini Barcis, kjer povodje predstavlja predmet eksperimentalnega opazovanja okolja.

Ustanovljena je bila delovna skupina, katere član, Ekomuzej “Lis Aganis“, je zastopan v prav vseh članskih občinah združenja UTI. Lis Aganis, v furlanščini pomeni mitološke figure žensk, ki živijo ob vodnih brzicah in imajo že od nekdaj dvoumen in ambivalenten odnos do človeka. Lis Aganis se z drugačnimi imeni in spremenjenimi lastnostmi pojavljajo v legendah številnih alpskih dežel.

V projektu "speciAlps" predstavlja Ekomuzej pomemben člen znotraj delovne skupine, kjer ga zastopa Chiara Aviani. Tak način sodelovanja omogoča razvijanje interesov in nadaljevanje aktivnosti, ki so bile zasnovane že v okviru sodelovanja s šolami. Chiara nam pove, da so vse šole na tem področju članice Ekomuzeja in da so že potekala srečanja na različne teme. Vzpostavljeno je bilo sodelovanje z gozdarskimi zavodom in zasnovane nove oblike kooperacij z regionalnimi združenji.Chiara nas opominja, kako lahko otroci sami postanejo voditelji: »Zanimivo bi bilo, če bi v projektu SpeciAlps nekoliko eksperimentirali. Otroci bodo v šoli, v okviru delavnice izdelali preglednico za poročanje in v njej prikazali učne poti. Voda bo vezni člen treh krajev, ki so bili izbrani za projekt: Prescudin, kjer izvira v velikih količinah, Magredi kjer je je le malo in na šotnem bregu, kjer stagnira.«

Cilj sodelovanja v projektu: Ohraniti bogastvo znanja in tradicij in ga prenesti na naslednje generacije.