Kako lahko občine omogočijo skupnostno bivanje

© K. Gantenbein
Vse več ljudi si danes želi živeti v skupnosti, tudi na podeželju. V avstrijski zvezni deželi Predarlski občine zato uvajajo "Strokovno službo za skupnostne oblike bivanja".

Raziskava, ki je bila izvedena v okviru projekta LEADER "Nova soseska", je kot največjo oviro pri izvajanju skupnostnih oblik bivanja opredelila pomanjkanje znanja in referenčnih primerov. Kar 88 odstotkov vseh anketirancev je navedlo, da v njihovi občini ali mestni upravi ni kontaktne osebe, ki bi bila odgovorna za področje komunalne gradnje in skupnostnih oblik bivanja.

Novoustanovljena "Strokovna služba za skupnostne oblike bivanja " naj bi to stanje popravila in zagotavljala potrebne storitve. Čezmejna specializirana služba na Predarlskem in v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg se bo osredotočila na podporo občinam, hkrati pa bo tudi učna platforma za načrtovalce, oblikovalce in odločevalce iz politike, uprave in gospodarstva. 

Zasnovan je bil tudi poseben priročnik, ki občinam in drugim zainteresiranim ponuja strnjen uvod v skupnostne oblike bivanja na Predarlskem. Priročnik prikazuje, kakšne koristi imajo občine od novih oblik bivanja in kaj je treba upoštevati za uspešno izvedbo. Publikacija je zanimiva za politične odločevalce, upravne delavce in druge zainteresirane, kot so arhitekti ali graditelji. V priročniku, ki je brezplačno dostopen na spletu, so povzete ugotovitve projekta LEADER "Nova soseska".

Več informacij na povezavi: www.weiterwohnen.eu