Integracija – zanjo smo potrebni vsi, celotna vas!

© Fotolia, lassedesignen
2. dogodek tridelne serije mednarodnih konferenc na temo priseljevanja v alpskem prostoru, dne 29. aprila 2016 v Leutkirchu/D.

Pri spremljanju in prepoznavanju priložnosti, ki jih s seboj prinašajo posledice priseljevanja na podeželju, je pomemben korak upoštevanje vidika podeželja. Od urbane do absolutne periferije namreč obstaja več različnih kategorij prostorov in vsaka od njih ima različne naloge in možnosti, kako ravnati z migracijami.

Klic po integraciji znotraj teh različnih prostorov predstavlja velik izziv za občine in se nanaša na vse oblike priseljevanja. Kadar priseljenci prihajajo iz drugega jezikovnega okolja, so ovire, ki jih je potrebno premagati pri aktivnem vključevanju v novo življenjsko okolje, še večje. Za uspešno integracijo so potrebni številni elementi in partnerji. V okviru projekta Skupaj.Živeti v Alpah skuša omrežje občin „Povezanost v Alpah“ upoštevati nove vidike in ponuditi nove predloge rešitev.

Kot pomemben predpogoj za uspešno integracijo, še zlasti v podeželskem okolju, je bil že v okviru 1. dogodka, poleg prostora za bivanje in socialne integracije, prepoznan ravno dostop do trga dela. V Leutkirchu je tako potekala izmenjava med udeleženci iz Nemčije, Avstrije in Italije o možnostih, ki jih v tem kontekstu imajo občine.

V regiji Vorderland/A stavijo na preventivno informiranje, s katerim želijo dvigniti raven sprejemanja beguncev med prebivalstvom in nagovoriti prostovoljce, za pomembno vlogo spremljanja.

Društvo Pacefuturo iz Piemonta/I je pokazalo, kako je lahko kreativno sodelovanje med javnimi ustanovami in prostovoljci zelo uspešno, saj lahko na eni strani zagotavlja možnosti za izobraževanje in zaposlovanje za neprostovoljno priseljene, na drugi strani pa nudi enaka izhodišča tudi mladim v alpskih dolinah.

Enakopravni dostop do izobrazbe ima za predpogoj dobro poznavanje jezika države. Učenje jezika je lahko uspešno na podlagi medsebojnega sodelovanja znotraj občine in prinaša koristi vsem sodelujočim v procesu. To kaže tudi program Omrežje za več jezika, iz avstrijske zvezne dežele Predarlske.

Pa tudi tako majhna občina, kot je Grafenschau/D, s privlačnimi idejami poskuša oblikovati in mladim ponuditi atraktivno bivalno okolje ter privabiti mlade družine. Zanimiva zgodba Michaela Kerschbaumerja in njegove družine nazorno kaže, kako se lahko podeželsko okolje odzove na priseljevanje.

V okviru nadaljnjih razprav so bili obravnavani tudi primeri iz občin Hard/A, Grassau/D, Hinterer Bregenzerwald/A in Leutkirch/D.

Kot še zlasti pomembni za uspešno integracijo so se izkazali:

angažirani posamezniki na ravni politike, uprave in prostovoljnega dela

dejanska in živa mreža znotraj občine/regije

dobra komunikacija z udeleženci in s prebivalstvom

Rezultati projekta bodo predstavljeni v okviru Alpskega tedna, dne 14. oktobra 2016 v Grassau/D. Projekt podpira nemško predsedstvo Alpske konvencije 2015-2016.