Energija v rokah državljanov

Dolina Achental je bogatejša za dve novi pobudi za trajnostno oskrbo z energijo in za ustvarjanje večje vrednosti v regiji.

Spori o energetski politiki, naraščajoče cene, prizadevanje za neodvisnost od fosilnih goriv in njihove dobave iz Rusije ali z Bližnjega vzhoda - vse to so že več mesecev prevladujoče teme v medijskem prostoru. Medtem, ko je nekatere ljubitelje zimskih športov morda razjezila mila zima, pa je bilo veliko ljudi zadovoljnih, da je oskrba z energijo zdržala in da je ogrevanje lahko delovalo.

Tovrstna negotovost na dolgi rok seveda ne more biti rešitev. Dolgoročno mora biti oskrba z energijo predvsem trajnostna in obnovljiva, dodana vrednost pa mora ostati v regiji. To zamisel trenutno uresničujeta dve pobudi iz regije Achental.

Občine ekološke regije Achental se z vprašanjem regionalnega energetskega prehoda ukvarjajo že od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja in so z odprtjem farme za pridobivanje biomase Achental jeseni 2007 spisale zgodbo o uspehu. Trenutno združenje, v katerem sodeluje devet občin, podpira ustanovitev državljanske zadruge Neue Energie Achental (NEA). Državljani in organizacije s sedežem v Achentalu lahko sodelujejo v zadrugi, z namenom skupnega financiranja energetskih projektov. Po eni strani odgovorni pripisujejo pomen trajnostnim virom energije, kot so fotovoltaični sistemi ali vetrna energija, po drugi strani pa naj bi se tako pridobljena energija uporabljala v regiji, s čimer naj bi se dolgoročno zmanjšala njena energetska odvisnost.

Druga pobuda se osredotoča na okrožje Schleching. V sodelovanju z zadrugo za daljinsko ogrevanje Nahwärme Ettenhausen je občanom uspelo razviti rešitev za skupno ogrevanje z regionalnimi lesnimi sekanci. Občina Schleching to zelo pozdravlja in projekt podpira ne le z nakupom deleža v zadrugi, temveč predvsem z odobritvijo poteka trase napeljave preko občinskega zemljišča ter s skupnim načrtovanjem obnove cest in izkopov za polaganje cevi za daljinsko ogrevanje.

Tudi v omrežju alpskih občin si želimo podpreti izmenjavo takšnih idej in zato sprašujemo: "Ali tudi v vaši občini obstajajo pobude za civilno, participativno proizvodnjo energije? Kako vaša občina podpira to pobudo? Ali že imate izkušnje z vetrno energijo na gorskih območjih?" Sporočite nam svoje izkušnje in o njih bomo obvestili druge člane našega omrežja.