Teme

S ciljem zagotavljati trajnostni razvoj alpskega prostora, omrežje občin „Povezanost v Alpah“ sodeluje v različnih projektih in programih in organizira dogodke v zvezi z naslednjimi temami:
Državljanska udeležba in mladi

Če damo besedo mladim in spodbujamo udeležbo prebivalcev, je to odlična priložnost za ustvarjalen razvoj občine.

Demografske spremembe

Z ustvarjanjem novih, inovativnih ponudb lahko občina prepreči odseljevanje mladih v velika mesta.

Vključevanje mladih

Razvoj kulture gostoljubnosti v Alpah zagotavlja kulturno raznolikost znotraj občine in možnost učenja drug od drugega, za mlade in starejše.

Klimawandel und Energie

Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind besonders stark im Alpenraum zu spüren. Klimawandelanpassungsmaßnahmen schützen Gemeinden und deren BewohnerInnen.

Landwirtschaft und Ernährung

Die Landwirtschaft sichert neben Einkommen und Arbeitsplätzen auf dem Land auch den Erhalt der alpinen Kulturlandschaft und sorgt für regionale Produkte.

Lebensqualität im Alpenraum

Angebote für Wohnraum, Arbeitsplätze oder Freizeitmöglichkeiten vor Ort steigern die Lebensqualität für BewohnerInnen und schützen vor Abwanderung.

Mobilnost in promet

Dobro razvito omrežje javnega prevoza in alternativne ponudba na področju  mobilnosti so pomembne za domačine, razvoj turizma in varstvo okolja.

Trajnostni turizem

Trajnostni turizem je v skladu z naravo, prebivalci destinacije in regionalno verigo dodane vrednosti.

Varstvo narave in ohranjanje podeželja

Bogastvo naravnih virov je za občine v alpskem prostoru pomembna vrednota. Zato je pomembno, da jo ohranjamo in spodbujamo biotsko raznovrstnost.

Prostorsko načrtovanje

Družbeno in okoljsko sprejemljivo prostorsko načrtovanje je na območju Alp odločilen instrument za ohranjanje vaških struktur, še zlasti v bližini mestnih središč.

Regionalna veriga dodane vrednosti in lokalna oskrba

Lokalni izdelki in storitve krepijo regionalno verigo dodane vrednosti ter so koristni za lokalno prebivalstvo in podnebje.

Družbena zmožnost ukrepanja

Izdelki in storitve za vsakodnevne potrebe, učinkovita občinska uprava in kulturna ponudba prebivalcem zagotavljajo občutek domačnosti. 

Stanovanja in trajnostna gradnja

Trajnostna prenova in gradnja za prihodnje generacije. Od rabe zemljišč in namenske rabe tal do prostorsko in energetsko varčnih stanovanjskih alternativ.