Skupaj.Živeti v Alpah

Projekti Skupaj.Živeti v Alpah
© Fotolia lassedesignen

Cilj projekta

Preseljevanje znotraj regije, želena priseljevanja zaradi potreb trga delovne sile, naseljevanje beguncev v podeželskem prostoru, odseljevanje mladih in družin ..

Trajanje projekta:

2015 - 2016  (zaključen)

Proračun:

€ 140.810,00

Tematski sklopi:

Financerji:

Podpira nemško predsedstvo Alpske konvencije (BMU, StMUV)

Občine v alpskem prostoru se soočajo z raznolikimi vidiki problematike pri- in odseljevanja. Naloga, ki jo morajo pri tem opraviti, pa je izredno zahtevna!

Serija dogodkov v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji:

V projektu Skupaj.Živeti v Alpah gre v prvi liniji za iskanje predlogov rešitev, ki bodo nakazale, kako lahko občine podprejo in sooblikujejo tako sobivanje različnih kultur kot tudi identifikacijo s specifičnim življenjskim prostorom v Alpah.

Projekt obsega tri dogodke v nemškem alpskem prostoru, ki se bodo zvrstili v času od 2015 do 2016 - v občinah Grainau, Leutkirch ter v okviru Alpskega tedna 2016 tudi v občini Grassau (11. - 15.10.2016).

V okviru projekta bo oblikovana možnost za vsealpsko povezovanje čim večjega števila akterjev s tega tematskega področja. Primeri naj služijo kot pogum za kreativno soočanje z novimi izzivi.