speciAlps2

Projekti speciAlps2

Cilj projekta

Trajnostno povezovanje naravnih bogastev in oddiha iščočih

Trajanje projekta:

2020 – 2023  (zaključen)

Partnerji:

CIPRA International, Štiri še neimenovane pilotne regije iz različnih alpskih držav

Proračun:

Proračun projekta: € 238.636

Financerji:

Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikovv (BMUV): € 229.359

Vse več ljudi išče oddih in sprostitev v alpskih naravi. Krepitvi omenjenega trenda pa ne botruje le kriza zaradi koronavirusa, marveč tudi rastoči družbeni pritisk po vse zahtevnejših dosežkih. Posledice tega vplivajo na živalski in rastlinski svet, kakor tudi na destinacije, na tamkajšnjo infrastrukturo in na lokalno prebivalstvo. Projekt speciAlps 2 je namenjen osveščanju o pomembnosti zaščite narave in krajine v Alpah ter snovanju ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev.

Zakaj ne bi alpskega cvetja zgolj občudovali in preprosto ne trgali? Zakaj ne bi namesto tacanja križem kražem po travinjah in poljanah preprosto sledili označenim pohodniškim potem? In zakaj ne bi gamsov preprosto opazovali od daleč, namesto da bi jih vznemirjali z zasledovanjem čez drn in strn? Trajnostni turizem izkustvo narave povezuje z varstvom okolja. Pomembno je, da se obiskovalke in obiskovalci zavedamo posebnosti narave in krajine ter upoštevamo ustrezna pravila vedenja na teh izjemno občutljivih krajih. Projekt speciAlps2 je namenjen osveščanju tako gostij in gostov kot tudi lokalnega prebivalstva o raznolikosti in raznovrstnosti alpske flore in favne ter o bontonu ravnanja v naravi.

Projektni partnerji motrijo ustrezne ukrepe za vodenje obiskovalk in obiskovalcev. Omenjeni ukrepi bodo strnjeni in upodobljeni na praktičnem zemljevidu. Lokalne delovne skupine ter koordinatorice in koordinatorji projektnih aktivnosti se v okviru mreženja na izbranih območjih v štirih pilotnih regijah soočajo z izbranimi izzivi in preskušajo konkretne rešitve za kljubovanje pereči tematiki. Tri mednarodna projektna srečanja predstavljajo vozlišče za izmenjavo izkušenj na ravni Alp. Projektni rezultati bodo predstavljali podlago za politični dogovor (compact) in za pravila vedenja v naravnem prostoru, zasnovana v sodelovanju z mladimi.

SpeciAlps2 temelji in gradi na izsledkih ter spoznanjih projekta »speciAlps «.

Cilji projekta:

 • Približevanje naravnih alpskih bogastev v štirih pilotnih regijah tako lokalnemu prebivalstvu kot turističnim obiskovalkam in obiskovalcem ter osveščanje vseh segmentov populacije o potrebi po zaščiti omenjenih biserov.
 • Zbiranje uspešnih primerov vodenja obiskovalk in obiskovalcev in nadgrajevanje uspešnih pristopov v učinkovite in prenosljive ukrepe.
 • Spodbujanje mednarodnega sodelovanja v alpskem prostoru z organizacijo srečanj in izmenjav med projektnimi pilotskimi regijami.
 • Izpostavljanje Alpske konvencije kot vodila za skupnosti in regije, s poudarkom na tematiki trajnostnega turizma, biotske raznovrstnosti ter varstva narave in krajine.

Učinek:

 • Projekt je namenjen spodbujanju turističnih obiskovalk in obiskovalcev ter lokalnega prebivalstva v pilotnih regijah k obzirnemu, neškodljivemu ravnanju z naravo in v naravi.
 • Izsledki projekta bodo predstavljali pobudo in spodbudo za vzpostavitev ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev in varstvo narave tudi v drugih alpskih občinah in regijah.

Projektni partnerj:

 • Omrežje občin »Povezanost v Alpah«
 • CIPRA International
 • Štiri pilotne regije:
  • Kamniško-Savinjske Alpe/SL
  • Naravni park Tiroler Lech/AT
  • Planinska vas Balme/IT
  • Bad Reichenhall/DE

Trajanje: November 2020 – februar 2023

Kontakt: Kathrin Holstein, Vodenje projektov speciAlps2, kathrin.holstein@alpenallianz.org

Financiranje: Projekt SpeciAlps2 finančno podpira Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUV).