speciAlps

Projekti speciAlps

Cilj projekta

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo.

Trajanje projekta:

2017 - 2020  (zaključen)

Partnerji:

CIPRA International

Proračun:

Proračun projekta: € 262.935

Financerji:

Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU): € 215.155

Suha travišča, mokrišča, žive meje, biotopi ali gozdovi so primeri naravnih bogastev, ki občinam na območju Alp dajejo veliko vrednost. Številnim živalim zagotavljajo življenjski prostor. Istočasno ljudje cenimo privlačnost in kakovost življenja v delujočem naravnem prostoru. Potenciali tega prostora še zdaleč niso izčrpani, tukaj lahko postane aktivna vsaka občina!

Cilj projekta speciAlps je prepoznavanje naravnih bogastev ter njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt želi spodbujati regije h krepitvi naravne pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočiti doživljanje narave kot vsakodnevno izkušnjo. V okviru izvajanja projekta bodo v petih pilotnih regijah oblikovane ekipe, ki bodo delovale na področju naravne pestrosti. Na poti k povečevanju vrednosti naravnih bogastev bodo ekipe spremljali šolani lokalni koordinatorji in jim individualno svetovali. Iz zelenih površine, bi tako lahko nastali biotopi ali suha travišča, urejene učne poti ali zasaditev zelenih pasov vzdolž polj.

Pilotne regije na kratko:

V okviru uresničevanja večletnega programa dela Alpske konvencije je ena od osrednjih tem naravna pestrost. CIPRA International in omrežjem občin Povezanost v Alpah želita k temu prispevati z izvajanjem projekta speciAlps v naslednjem triletnem obdobju.

Projekt speciAlps poteka od Aprila 2017 do Marca 2020, finančno ga podpira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU). Cipra vodi projekt v sodelovanju z omrežjem občin Povezanost v Alpah. Projekt speciAlps temelji na programu Naravna pestrost v občini avstrijske Zvezne dežele Vorarlberg/AT.

S podporo fundacije Heidehof ter Lihtenštajnske pancivis fundacije