Klima.Fit

Projekti Klima.Fit

Cilj projekta

Razvoj načrtovalnega orodja za podnebju prijazne občine.

Trajanje projekta:

2020 - 2022  (zaključen)

Partnerji:

4 pilotne občine v nemški alpski regiji Telesis Entwicklungs- und Management GmbH Mauro Sutter Design

Proračun:

Proračun projekta AidA: € 154.770

Financerji:

Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV): € 112.770

“Podnebna kriza” - osrednja tema sodobnega časa! Strokovnjaki nanjo opozarjajo, politiki o njej sklepajo dogovore, mladi zaradi nje demonstrirajo ob petkih, polarne ledene kape pa se topijo – in kakšno vlogo v tem scenariju igrajo alpske občine s svojim prebivalstvom?

Da bi ozavestili nujnost tega globalnega izziva, moramo najprej prepoznati lokalne podnebne dogodke.

Le majhnemu delu alpskega prebivalstva se iz njihovega doma odpira razgled na ledenik, zaradi česar bi lahko skozi leta opazovali izginjanje permafrosta. Večina alpskih prebivalcev doživlja in zaznava poplave, vetrolom, pomanjkanje snega ali morda zemeljski plaz. Vendar povezava teh pojavov s podnebnimi spremembami pogosto ni takoj očitna.

Potem, ko je narejena ocena tveganja za tovrstne podnebne dogodke v regiji, morajo občine skrbno načrtovati, da bi jih na eni strani preprečile in na drugi strani na prispevale k varstvu podnebja. Kajti občine so lahko v svojem okolju zelo učinkovite in s sprejetimi ukrepi dober zgled svojemu prebivalstvu – lahko so motor za podnebju prijazno prihodnost.

Omrežje alpskih občin Povezanost v Alpah bo v okviru projekta Klima.Fit razvilo načrtovalno orodje, ki bo občinam nudilo podpro v tem procesu. Projekt bo pri tem izhajal iz instrumenta socialnega načrtovanja, zasnovanega v okviru Alpine Space projekta Interreg PlurAlps in ga vsebinsko razširil na področja varovanja podnebja in prilagajanja na podnebne spremembe ter biotske raznovrstnosti in krajine. Tako bo nastalo orodje, s pomočjo katerega bodo lahko občine opravile samoevalvacijo in ocenile lastno stanje trajnostnega razvoja. Na podlagi tega rezultata pa bodo v naslednjem koraku, z ustrezno zunanjo podporo, razvile strategijo za naslednja leta in pripravile konkreten akcijski načrt.

Med projektnim obdobjem bo instrument preizkušen v štirih nemških alpskih občinah. Potekale bodo tudi tematske delavnice, namenjene občinam in drugim deležnikom. Po koncu projekta, marca 2022, bodo rezultati na voljo vsem občinam. Če vas zanima več, nam pišite na info@alpenallianz.org.