HEALPS 2

Projekti HEALPS 2
photo by Paolo Ferrandi

Cilj projekta

Uporaba zdravilne moči in naravnih virov v Alpah za trajnostni zdravstveni turizem.

Trajanje projekta:

2019 - 2022  (zaključen)

Partnerji:

Paracelsus Medical University Salzburg/AT, ALPARC – the Network of Alpine Protected Areas/FR, National Research Council/IT, Scientific Research Centre Bistra Ptuj/SL, Innovation and Technology Transfer Salzburg/AT, University of Applied Sciences HTW Chur/CH, Association of the Route of Spa Towns in the Massif central area/FR, Development centre Murska Sobota/SL, Management Body of the Ossola Protected Areas/IT, MOXOFF SPA/IT, Community Network Alliance in the Alps/DE

Proračun:

Skupni proračun projekta: € 2.169.952 Proračun projekta AidA: € 185.000

Financerji:

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – Interreg Program za alpski prostor: € 157.250; Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacijo in tehnologijo Avstrija (BMK) : € 18.500; Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV): € 9.250

Diverziteta oz. raznovrstnost naj bi bila vedno bolj značilna za razvoj turizma v alpskem prostoru. Če nam bo uspelo ugotoviti prednosti lastne regije ter iz tega izpeljati inovativne in avtentične ponudbe, se bomo lahko razlikovali od drugih destinacij. Nesporna prednost Alp je edinstvena naravna in kulturna krajina – slapovi, gosti gozdovi, čisti gorski zrak, travniki, polni cvetja in zelišč, itd. Uspešna strategija je oglaševati njihovo lepoto, spoznati zdravilno moč in iz tega razviti ponudbe za zdravstveni turizem.

V trendu so teme, kot so zdravje in dobro počutje, krepitev imunskega sistema, zdrav življenjski slog, in to ne samo, odkar nas je prizadel virus covid-19. Poleg tega doživljamo razmah civilizacijskih bolezni, kot so stres, preveč hrupa in dražljajev ter premalo gibanja, katerih izvor je v čedalje bolj izrazito urbanem življenjskem slogu. Obstaja verjetnost, da se bodo ti trendi v naslednjih letih še okrepili, zaradi česar bo osredinjenje na te ciljne skupine, ki iščejo zdravje, v prihodnost usmerjena odločitev za alpske destinacije. Vprašanje je, kako se lahko občine in regije podajo na to pot.

»Človek je del narave,
ni nekaj, kar je v nasprotju z njo!«
Bertrand Russell

V projektu HEALPS 2 se s tem vprašanjem ukvarja mreža občin z desetimi partnerji iz celotnega alpskega prostora. Med njimi je tudi zasebna medicinska univerza Paracelsus v Salzburgu (PMU) kot vodilna partnerica, ki že dolga leta raziskuje področje ekološke medicine in s kliničnimi študijami poskuša dokazati zdravilno moč Alp. Tem raziskavam se je treba zahvaliti, da dejansko obstaja medicinski dokaz antidepresivnega učinka dolgega pohoda, če se dobro počutimo, ali da so slapovi Krimmler državno priznani zdravilni vir za zdravljenje astme.

Skupaj s pilotnimi regijami iz celotnega alpskega prostora bo HEALPS 2 razvil orodje načrtovanja, s katerim lahko analiziramo in ocenjujemo regije. Poudarek bo na identifikaciji obstoječih naravnih zdravilnih virov. Končno se proces konča z različnimi scenariji za prihodnost za trženje zdravstvenega turizma. Orodje vsebuje tudi sestavo koristnih informacij za interesirane regije, kako lahko pridejo od zdravilnega vira do produkta na področju zdravstvenega turizma. S tem modelom se podpira dolgoročno, strateško planiranje v regijah. Povezanost v Alpah to orodje preizkuša v treh pilotnih regijah in pri strategiji sodeluje z regionalnimi deležniki. Celotna dokumentacija bo na koncu projekta na voljo v štirih glavnih jezikih alpskega prostora.

Poleg neposrednega dela v pilotnih regijah se razvija in gradi mreža »Zdravstveni turizem v alpskem prostoru«. Zainteresirani predstavniki destinacij, regij, občin in drugi deležniki bodo del te mreže in se bodo redno srečevali na sestankih, kjer si bodo izmenjali izkušnje in temo še razvijali. Dodatno bodo izdelali priporočila za ukrepe na politični ravni, da bi temo trajnostnega zdravstvenega turizma zasidrali v nacionalnih in mednarodnih strategijah.

Informacije o celotnem projektu HEALPS 2 boste našli na spletni strani projekta: https://www.alpine-space.eu/projects/healps-2/en/home.

Priporočena literatura: Hartl, Arnulf, in Geyer, Christina: Heilkraft der Alpen, 2020.

Projekt HEALPS2 se izvaja  od oktobra 2019 do junija 2022 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa Interreg za alpski prostor  (skupna sredstva: 2.169.952,65 € - subvencija ESRR: 1.844.459,74 €).