DYNALP²

Projekti DYNALP²
Sibratsgfäll/A © Peter Hagspiel

Cilj projekta

Trajnost v šestih tematskih sklopih.

Trajanje projekta:

2006 - 2009  (zaključen)

Proračun:

€ 1.275.000 MAVA Stiftung/CH + sofinanciranje

Financerji:

MAVA Stiftung/CH + sofinanciranje

V okviru projekta DYNALP2 se je skupaj 42 članskih občin intenzivno posvečalo temam kot so regionalna dodana vrednost, socialne kompetence, mobilnost, nove oblike odločanja in nadaljnji razvoj politik in instrumentov.