DYNALP

Projekti DYNALP
© Viviani, Bedole

Cilj projekta

Vrednotenje narave in krajine za portrebe trženja in turizma na alpskem podeželju

Trajanje projekta:

2003 - 2006  (zaključen)

Partnerji:

48 občin v Alpah

Proračun:

€ 2.160.000

Financerji:

Program EU Interreg IIIB „Alpine Space“

Projekt DYNALP je občinam ponudil možnost, da mobilizirajo in profesionalizirajo obstoječe lokalno znanje o doseganju trajnostnega razvoja v podeželskem prostoru. Petdeset v prihodnost usmerjenih projektov je bilo osredotočenih na štiri protokole Alpske konvencije: turizem, varstvo narave in urejanje krajine, hribovsko kmetijstvo in urejanje prostora