dynAlp-nature

Projekti dynAlp-nature
Generationsübergreifender Gemeindegarten in Bezau/A © Bezau/A

Cilj projekta

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti.

Trajanje projekta:

2013 - 2016  (zaključen)

Proračun:

€ 410.214,00 + € 611.079,00 sofinanciranje

Financerji:

Lihtenštajnski sklad Pancivis

Izkušnje, ki so jih občine pridobile pri svojem delovanju na področju varstva narave, naj bi prek meja posameznih držav prenesli na celoten alpski prostor. Podpore programa dynAlp-nature bodo zato deležni izključno mednarodni projekti, ki bodo povezali ljudi in ideje iz različnih regij in držav. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev, zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj poselitvenih območij, mokriščih in trženju proizvodov domačih regij.

Program financira lihtenštajnski sklad Pancivis.

Teme & vsebine

Program dynAlp-nature bo spodbujal inovativne ideje, ki jih bo mogoče prenesti tudi v druga okolja in katerih namen je tako oblikovanje naravnih prostorov kakor tudi ohranjanje in ustvarjanje biotske raznovrstnosti. K temu lahko pripomore, denimo, sonaravno gospodarjenje zelenih površin v občini ali odpiranje pokrajine. Pestra narava pozitivno vpliva na kakovost življenja prebivalcev, prav tako zagotavlja in krepi socialno kohezijo v skupnosti.

Projekti sodelovanja

Izkušnje, ki so jih občine pridobile pri svojem delovanju na področju varstva narave, naj bi prek meja posameznih držav prenesli na celoten alpski prostor. Podpore programa dynAlp-nature bodo zato deležni izključno mednarodni projekti, ki bodo povezali ljudi in ideje iz različnih regij in držav. V okviru štirih projektov sodelovanja si tako občine, članice mreže alpskih občin, izmenjujejo informacije in stališča ter izkušnje o usmerjanju in spremljanju obiskovalcev, zelenih površinah velike ekološke vrednosti znotraj poselitvenih območij, mokriščih in trženju proizvodov domačih regij. Za projekte so predvidena sredstva v višini 164.000 EUR. Projekti se bodo začeli izvajati januarja 2014 in bodo trajali dve leti.