BeyondSnow

Projekti BeyondSnow
© Maurizio Dematteis

Cilj projekta

Povečanje odpornosti alpskih zimskih snežnih turističnih destinacij na podnebne spremembe

Trajanje projekta:

2022 - 2025

Partnerji:

Eurac research/IT
Legambiente Lombardia/IT
Polytechnic of Turin/IT
Metropolitan City of Turin /IT
Mountain Community of Carnia/IT
EGTC Alpine Pearls ltd/AT
Development Agency for Upper Gorenjska/SI
Arctur computer engineering d.o.o. /SI
Deggendorf Institute of Technology/DE
METABIEF SKI RESORT/FR
Active Swiss Center for mountain regions SAB/CH
Community Network “Alliance in the Alps”/DE
Association for the promotion of the transitions’factory/FR

Proračun:

Projektna sredstva skupaj: € 2.720.730,- (ERDF: € 1.944.472,50) ; Projektna sredstva AidA: € 200.000,-

Financerji:

European Regional Development Fund (ERDF) – Program Interreg za območje Alp: € 150.000.-
Bavarsko deželno ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov: € 30.000.-
Lastna sredstva AidA: € 20.000.-

S posledicami podnebnih sprememb, zlasti z umikanjem snežne odeje, se soočajo številne manjše zimske turistične destinacije in občine v sredogorju na območju Alp. Podnebni podatki kažejo, da se bo ta učinek v prihodnosti močno povečal. Poleg ekoloških vplivov se turistične destinacije soočajo tudi s socialno-ekonomskimi posledicami.

Cilj projekta BeyondSnow je povečati družbeno-ekološko podnebno odpornost teh destinacij in jim omogočiti, da ohranijo svojo privlačnost za prebivalce in turiste.

Nove poti trajnostnega razvoja, procesi prehoda in izvedljive rešitve bodo oblikovani skupaj, na posebnih pilotnih območjih, prostorsko razporejenih po šestih alpskih državah, ki se med sabo razlikujejo po velikosti, stopnji razvoja in nujnosti sprememb.

Na začetku projekta bodo obravnavane povezave med trenutnim in v prihodnosti pričakovanim pomanjkanjem snežne odeje zaradi podnebnih sprememb ter možnimi vplivi na alpski zimski turizem, pilotna območja pa bodo podrobno preučena. Za razvoj inovativnega modela prilagajanja in odpornosti (RAM) za te destinacije bodo opredeljeni podnebni in socialno-ekonomski scenariji ter kazalniki ranljivosti.

Na podlagi tega bo v naslednjem koraku razvito orodje za odločanje o digitalni odpornosti. Ta bo brezplačno na voljo javnosti. Projektni partnerji spremljajo in podpirajo pilotna območja pri uporabi orodja v participativnem procesu. Za vsako pilotno območje bodo razviti alternativni razvojni scenariji trajnostnih prehodnih poti in strategij. Na podlagi teh rezultatov se bodo prvi pilotni ukrepi poskusno izvajali na pilotnih območjih..

Rezultati projekta bodo povzeti in posplošeni v zaključni fazi projekta. Dejavnosti usposabljanja, razširjanja in ozaveščanja bodo osredotočene na prenos znanja in ozaveščanje. Ciljne skupine teh dejavnosti so oblikovalci politik in organi na lokalni in regionalni ravni, pa tudi turistična združenja, turistični sektor, ponudniki infrastrukture in prebivalstvo..