Oblikovanje prihodnosti Alp

Projekti Oblikovanje prihodnosti Alp
© Biosphäre Entlebuch/CH

Cilj projekta

V Nemčiji oblikujemo prihodnost Alp

Trajanje projekta:

2014 - 2016  (zaključen)

Partnerji:

Vse nemške alpske občine

Proračun:

€ 86.710,00 Bavarskih državnega ministrstva za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov + sofinanciranje

Financerji:

Bavarskih državnega ministrstva za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov + sofinanciranje

Posledice demografskega preobrata postajajo vedno bolj opazne v podeželskih območjih alpskega prostora. Kljub temu si prebivalci želijo sodobni in kakovostni življenjski prostor in zaradi tega na občine naslavljajo določene zahteve. V okviru projekta Oblikujemo prihodnost Alp je bila v letu 2014 sprožena razprava na ravni županov in predstavnikov občin, s ciljem izdelati skupne predloge rešitev, ki naj bi pripomogle k ohranjanju uravnoteženih družbenih struktur in k trajnostnemu razvoju občin.