ALPACA

Projekti ALPACA
ALPACA Launch (© CIPRA International)

Cilj projekta

Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA) temelji na ideji, da imajo občine in lokalne skupnosti ključno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Pri teh prizadevanjih jih močno podpirajo različne organizacije, kot so podnebne in energetske agencije, mreže, raziskovalci.

Trajanje projekta:

2019 - 2020

Partnerji:

CIPRA International
Alpsko mesto leta

Proračun:

Skupni proračun projekta: € 60.000

Financerji:

Avstrijsko Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacijo in tehnologijo (BMK): € 20.000
Nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU): € 40.000

Zgodovinsko ozadje:

Na konferenci "Varstvo podnebja zdaj! Alpske občine uresničujejo načrte!", ki so jo oktobra 2015 v Benediktbeuern / D organizirali omrežje občin Povezanost v Alpah, CIPRA International in združenje Alpsko mesto leta, je 120 predstavnikov iz vseh alpskih držav razpravljalo o izzivih, orodjih, strategijah in dejavnikih uspeha na področju varstva podnebja na lokalni ravni. Ena ključnih ugotovitev je bila objava skupnega poziva podnebni konferenci ZN o podnebnih spremembah.

Na XIV. Alpski konferenci, ki je potekala 13. oktobra 2016 v Grassau / D so se alpske države odločile vzpostaviti podnebno partnerstvo med alpskimi občinami. To je hkrati tudi ena od osrednjih točk večletnega delovnega programa Alpske konvencije (MAP) in v njem načrtovanih izvedbenih aktivnosti (= Roadmap).

Komunikacija kot podlaga za učinkovito prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo zmanjševanje

V okviru študije izvedljivosti in priprav na začetek izvajanja programa ALPACA (2017–2018) so bila opredeljena ključna vprašanja za boljšo podporo skupnostim in majhnim regijam pri njihovih prizadevanjih na tem področju. V ta projekt se med drugim stekajo tudi rezultati uvodne konference projeka ALPACA  «Uresničimo  podnebne vizije!» ki je potekala v času od 7.do. 8 novembra 2018 v Innsbrucku.

Lokalne oblasti in njihovi partnerji se v svojih prizadevanjih za varstvo podnebja in prilagajanje podnebnim spremembam soočajo z velikimi izzivi. Med drugim se vedno znova ukvarjajo s temo komunikacije, ozaveščanjem in povezovanjem znanja s konkretnimi ukrepi. Občine in lokalne oblasti ali posamezniki v občinah in lokalnih organih oblasti potrebnih sprememb ne morejo upravljati sami. Okvir, ki ga lahko ustvarijo, je lahko učinkovit le, če postanejo dejavni drugi akterji in če si višje ravni administracije prizadevajo za doseganje istih ciljev.

Ključno vprašanje za ALPACA je zato: Kako lahko občine in lokalne oblasti ter njihovi partnerji bolje komunicirajo o podnebnih spremembah, da bi lahko k ukrepanju spodbudili politične vodje, pristojne organe, podjetnike in prebivalce?  V letu 2019 želijo projektni partnerji v okviru projekta ALPACA obravnavati zgoraj omenjeno vprašanje.

Projekt prispeva k ustanovitvi Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe (ALPACA) v alpski regiji. To vključuje naslednje dejavnosti:

  • krepitev alpskih skupnosti, da bi se lahko bolje spoprijele z izzivi podnebnih sprememb (zmanjšanje toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam)
  • krepitev omrežij in krovnih organizacij, ki podpirajo občine pri njihovih prizadevanjih
  • zapolnitev vrzeli med raziskavami in prakso s prenosom znanja
  • lobiranje na nacionalni in mednarodni ravni, s ciljem zagotoviti občinam več sredstev za njihove ukrepe na področju podnebnih sprememb.
  • povečanje prepoznavnosti ukrepov za varstvo podnebja in prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni ter ozaveščanje glede načinov spopadanja s podnebno krizo.

Dejavnosti ALPACA v letu 2019 finančno podpirata avstrijsko Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacijo in tehnologijo in nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU).