O Povezanosti v Alpah Postati član
Abriès/F 2014

Postati član

Omrežje občin "Povezanost v Alpah" medsebojno povezuje angažirane občine in regije v Alpah. Za probleme, s katerimi se soočajo ene občine, so druge že našle odgovore in rešitve. "Povezanost v Alpah" pomaga pri posredovanju teh primerov iz prakse in prilagajanju že preverjenih rešitev lokalnim posebnostim.

Postanite član in izkoristite ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v omrežju alpskih občin.

  • Projekti in financiranje: Občine lahko sodelujejo v mednarodnih programih omrežja občin in pri tem koristijo prednosti medsebojne izmenjave in možnosti sofinanciranja trajnostnih projektov.
  • Medsebojna izmenjava in mreženje: V okviru mednarodnih konferenc se občine srečujejo z angažiranimi posamezniki in idejami iz celotnega alpskega prostora.
  • Kompetenčno središče: Na svoji spletni strani omrežje občin obvešča o primerih dobrih praks, novih publikacijah in strokovnih dogodkih v zvezi z različnimi temami trajnostnega razvoja.
     
  • Zastopanje interesov in alpska politika: Omrežje občin "Povezanost v Alpah" se v delovnih telesih Alpske konvencije in v procesu nastajanja Strategije EU za alpsko makroregijo  (EUSALP) zavzema za interese alpskih občin.

Nacionalni in regionalni koordinatorji so vedno pripravljeni odgovoriti na dodatna vprašanja v zvezi s članstvom v omrežju. Prijavi v članstvo je potrebno priložiti naslednje dokumente:

Prosim pošljite dokumentacijo na naslov: Gemeindenetzwerk "Allianz in den Alpen", Geschäftsstelle, Feldwieser Str. 27, 83236 Übersee am Chiemsee, Deutschland, Tel: +49 8642 6531 68 +49 8642 6214, info@alpenallianz.org