Biosphärenpark Grosses Walsertal/A. © Karl Heinz Martin

Alpska konvencija

Omrežje občin se pri svojem delu ravna po načelih Alpske konvencije, to je mednarodnega sporazuma med alpskimi državami in EU za trajnostni razvoj alpskega prostora.

Uresničevanje teh načel pa je potrebno z življenjem napolniti tam, kjer je možna participacija vsakega posameznika - na ravni občine. Povezanost v Alpah je ena izmed 16 organizacij s statusom opazovalke, ki se lahko udeležuje aktivnosti Stalnega odbora, čeprav brez kompetence sprejemanja odločitev. Omrežje občin se aktivno vključuje v aktivnosti delovnih teles Alpske konvencije, sodeluje pri izmenjavi med alpskimi državami in se povezuje z drugimi organizacijami s statusom opazovalke, med njimi Mednarodno komisijo za varstvo Alp CIPRA, omrežjem zavarovanih alpskih območij ALPARC in društvom "Alpsko mesto leta".

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Splošno naravnano Okvirno konvencijo, ki so jo medtem ratificirale vse države pogodbenice, konkretizirajo tako imenovani izvedbeni protokoli. Izvedbeni protokoli so predvideni za dvanajst strokovnih tematskih področij, za osem od teh pa jih tudi že dejansko obstaja:

Podrobnejše informacije so objavljene na uradni strani Alpske konvencije www.alpconv.org.