Življenjski prostor Alpe v nevarnosti!

© P. Plaimer
Zaradi preteklih napak na področju prostorskega načrtovanja in podnebnih sprememb, se poselitvena območja v alpskem prostoru soočajo s številnimi nevarnostmi, ki prinašajo strah in negotovost. Povečana nevarnost skalnih podorov, na katero že opozarja planinska zveza Alpenverein, zemeljski zdrsi, plazovi, poplave, ekstremni vremenski pojavi in nenazadnje lubadar, ki močno ogroža naše varovalne gozdove, bliskovito spreminjajo naš življenjski prostor.

Uvod se sliši kot seznam usodnih napovedi, vendar pa moramo spomniti na regijo Južne Koroške in Karavank, članico omrežja alpskih občin, ki so jo letos dramatično prizadele številne vremenske neprilike. Julija je neurje zaradi vetroloma v dolini Jauntal povzročilo milijonsko škodo, ki je znašala približno 300.000 kubičnih metrov lesa. Slabe tri tedne pozneje je močno deževje s točo povzročilo ogromno škodo v poljedelstvu in v večjem delu regije uničilo pričakovano letino jabolk in hrušk. Le nekaj dni kasneje, v začetku avgusta 2023, pa je nato ogromno škodo na infrastrukturi, zaradi zemeljskih plazov in hudourniških tokov, povzročil še genovski ciklon z ekstremnimi padavinami v Karavankah. Prav tako je znaten dvig gladine podtalnice povzročil nešteto poplavljenih kleti.

V okrožnem kriznem štabu je bilo mogoče opazovati, kako so večinoma prostovoljne organizacije hitro odzivale in praktično do onemoglosti pomagale ljudem pri evakuaciji, popravilih infrastrukture, ukrepih za zaščito posameznih hiš in številnih drugih aktivnostih. Vendar pa je treba prepoznati vzrok in si postaviti morda nekoliko neprijetno vprašanje, ali ne bi bilo na določenih območjih bolj smiselno ponovno premisliti o prostoru poselitve - geslo: umik! Pri tem je potrebno upoštevati ekonomsko in okoljsko oceno. Naravnih nesreč ne moremo povsod obvladovati, kot so nam pokazali povsem nenadzorovani in neobvladljivi zemeljski plazovi. Le s skupnimi močmi - vsakega posameznika, skupnosti, regij, držav in okoljevarstvenih organizacij - nam lahko uspe ohraniti življenjski prostor v Alpah. Alpska konvencija nam pri tem zagotavlja ustrezne in zadostne okvirne pravne pogoje!