Regionalnost kot ključ za destinacije zdravstvenega turizma

Razvoj strategije zdravstvenega turizma pomeni za Alpe odločilno tekmovalno prednost. Ravno podeželske destinacije lahko naravne vire uporabljajo na dobičkonosen način in iz njih razvijajo turistične produkte, ki poudarjajo regionalnost in zdravje.

Lokalno gospodarstvo kot steber vsake turistične regije

Proizvodnja in trženje regionalnih produktov ustvarjata privlačno ponudbo za turizem in prispevata k visoki življenjski kakovosti v regiji. Tako so na primer trgovine, ki nudijo doživetja in v katerih se prikazuje izdelava domačih proizvodov, atrakcija za goste in hkrati oskrbovalna možnost za domačine. Storitve in rekreacijske ponudbe po meri regije so prav tako privlačne točke za goste in domačine. Jasno je, da od celostne in ustvarjalne turistične strategije nikoli ne profitirajo samo turistična podjetja, temveč tudi podjetja, ki so samo posredno povezana s turizmom, lokalni proizvajalci in proizvajalke ter prebivalstvo.

Prebivalstvo s tem pridobi ne samo visoko kakovost življenja, ampak se ustvarjajo tudi nove zaposlitvene možnosti in inovativne perspektive za delovna mesta. To mlade zadržuje v regiji in privlači nove družine – kajti živeti in delati v istem kraju je privlačna izbira.

Pa vendar, niso posamezni borci tisti, ki iz neke regije naredijo uspešno destinacijo. Pomembni sta mreža podjetij, proizvajalcev in turističnih podjetnikov in sprememba majhnih struktur v veliki celoti – to je turistična strategija na področju zdravstva z okrepljeno regionalno verigo dodane vrednosti. Uvedba regionalnega upravljanja življenjskega prostora lahko ta postopek merodajno spremlja oz. ga pospeši. Tukaj gre za upoštevanje vseh pomembnih deležnikov v cilje destinacije, pri čemer se je treba posebej posvetiti potrebam domačega prebivalstva, da se zagotovi družbena združljivost turističnih ponudb.

Naraščajoča zdravstvena zavest kot gonilo za turizem

Možnosti za regionalne proizvajalce, da ustvarjajo inovativne zdravstvene produkte za domače destinacije, so velike. Prav neizčrpno pa se zdi število naravnih zdravilnih virov v Alpah in prav tako neizčrpne so ideje, ki lahko nastanejo iz tega – na primer joga na planini, kopanje v gozdu in meditacija, pohodi s trenerjem za srce, ožilje in dušo ali kuharski tečaji s svežimi sezonskimi izdelki in svetovanje glede prehrane. Vse je mogoče. Naraščajoča zdravstvena zavest prebivalstva z željo biti aktiven, zdrav in fit, prispeva k uspehu takih produktov in vzpodbuja vzpostavitev destinacij zdravstvenega turizma.

Če upoštevamo še naraščajočo potrebo po naravi in prostočasnih aktivnostih v Alpah, se oba dejavnika lahko kombinirata na dobičkonosen način. Ljudje želijo pobegniti pred stresom in pritiskom. Ravno v mestih, kjer je le malo zelenih površin, se močno čutijo posledice podnebnih sprememb, in je potreba po sprostitvi v naravi velika. Naravni viri na podeželju na območju Alp vabijo, da usvajamo celostni, zdrav življenjski slog s poudarkom na naravi, zdravju, trajnosti in upočasnitvi – vse to je gibanje Slow Tourism.

Koriščenje zdravilne moči Alp in njihovih naravnih virov za trajnostni zdravstveni turizem – to je cilj projekta Interreg Alpine Space HEALPS2. Ta cilj je bil tudi v ospredju spletne delavnice s transnacionalnimi deležniki dne 9. 12. 2020. Skupaj smo razpravljali o tem, katere možnosti in trende je treba upoštevati, da bi vzpostavili uspešno strategijo za zdravstveni turizem v regiji – katere prednosti sledijo za lokalno gospodarstvo in če se s tem poveča življenjska kakovost prebivalstva na kraju samem.

V nazornem grafičnem prikazu smo vizualno obdelali rezultate štirih skupinskih razprav.

HEALPS2 se subvencionira v okviru programa za območje Alp in se izvaja od oktobra 2019 do junija 2022.