Razcvet lokalno pridelane hrane.

© Fenestrelle/I
Ekološka pridelava ajde spodbuja razpravo o regionalnem kmetijstvu

Kaj smo dosegli s projektom?

Končni rezultat lokalne ekološke pridelave ajde in njene predelave je mnogo več kot sama moka. Projekt je naletel na precejšnjo pozornost in odprl razpravo o problematiki lokalnega kmetijstva. Pričakovati je, da bo široko zasnovano obveščanje javnosti vzbudilo radovednost tudi pri drugih podjetnikih in kmetih v dolini, to pa naj bi še spodbudilo razmah lokalne pridelave.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Za dolgoročno ekonomsko krepitev hribovskega kmetijstva je nujna strategija za celotno regijo. Trajnostno kmetijstvo, ki deluje na lokalni ravni, mora postati naraven del regionalnega razvojnega koncepta.

Poleg tega je treba kmete spodbujati k ohranjanju in širjenju njihove dejavnosti, ki bo upoštevala načela trajnostnega razvoja.

Na katere težave, ki se lahko pojavijo pri izvajanju projekta, je treba biti pozoren?

Tovrstni uspehi lahko hitro utonijo v pozabo. Pilotne projekte je treba ohranjati s pomočjo spremljajočih dejavnosti. Programi za razvoj hribovskega kmetijstva lahko projekte ekonomsko okrepijo in prispevajo k njihovemu uspešnemu širjenju. Ti so potrebni zaradi zagotavljanja trajnostne prihodnosti gorskih dolin.

Alba Meirone
Fenestrelle/I
0039 347 5027167
alba8288@libero.it