Program Podnebna občina: Južna Tirolska na dobri poti da postane Podnebna dežela

© Emilio Vettori
12 južnotirolskih občin je od začetka leta 2016 sklenilo, da želijo sodelovati v programu Agencije za energijo Južne Tirolske – Klimahaus (Podnebna hiša) in tako pridobiti naziv »podnebna občina«. S tem želijo občne povečati svojo energetsko učinkovitost na področju celotne občine in v ospredje postaviti trajnostno rabo energije.

S podnebnim načrtom, sprejetim leta 2011, si je tudi Južna Tirolska zastavila ambiciozne cilje na področju varstva podnebja in energetske politike. Leta 2015 je ta pokrajina prejela naziv „najbolj zelene regije“ v Italiji, že več let pa prevzema vodilno vlogo na področju zmanjševanja porabe energije in uporabe obnovljivih in trajnostnih virov energije. Kljub temu je trenutni potencial energetskih prihrankov še vedno ogromen, saj se približno 90% energije porabi v zasebnem sektorju in na področju mobilnosti, kjer nastaja tudi sorazmerna količina toplogrednih plinov.

Udejanjanje ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev je potrebno zagotavljati zlasti z vključevanjem vseh lokalnih skupnosti na Južnem Tirolskem, ki igrajo pomembno vlogo pri uresničevanju okolju in energetskim virom prijazne energetske politike. To ne pomeni samo uresničevanja konkretnih ukrepov na lokalni ravni, ki v celoti ustrezajo lokalnim potencialom in so hkrati odgovor na potrebe in sposobnosti lokalnih oblasti, temveč je prav tako pomembno, da se v ta proces vključi tudi prebivalstvo. Občine naj postanejo vzora prebivalstvu in lokalnim podjetjem  in naj le-te ozaveščajo o pomembnosti energetskih vprašanj.

Zaradi navedenega je agencija Klimahaus, kot javna in neodvisna ustanova deželne uprave Južne Tirolske, skupaj z Ekološkim inštitutom za južno Tirolsko in s finančno podporo Državne agencije za okolje razvila program Podnebna občina, ki se je uradno začel izvajati v letu 2016.

V programu Podnebna občina gre v pravi vrsti za ugotavljanje energetskih potencialov vsake občine v nadaljevanju pa za povečevanje energetske trajnosti in učinkovitosti na lokalni ravni s pomočjo učinkovitega trajnega energetskega gospodarjenja.

Program poleg tega predvideva uvedbo spletnega orodja za energetsko računovodstvo in globalni sistem vodenja kakovosti, ki temelji na "evropski nagradi za energijo". Ta sistem se že 15 let uspešno uporablja v Švici, Avstriji, Nemčiji, Franciji, Lihtenštajnu, Monaku in Luksemburgu, in sicer skupno v 1400 občinah.

Omenjenemu orodju se v okviru programa pridružujejo ciljno naravnani instrumenti za načrtovanje, usklajevanje in vrednotenje na šestih različnih področjih, ki imajo neposreden vpliv na področju energije in podnebnih razmer, in sicer: prostorsko načrtovanje in razvoj, obrati in objekti v občinski lasti, gospodarjenje z odpadki, mobilnost, notranja organizacija lokalne skupnosti ter komunikacija in sodelovanje.

Sodelovanje v programu Podnebna občina so od začetka leta 2016 sklenile naslednje občine: Deutschnofen, Sterzing, Rasen-Antholz, Sand in Taufers, Innichen, Jenesien, Corvara, Abtei, St. Ulrich, Terenten, Truden im Naturpark in Eppan.