Pričetek projekta BeyondSnow

13 partnerjev iz šestih evropskih držav, vključno s Slovenijo, je pričelo z izvedbo Interreg – Območje Alp projekta, katerega namen je pomagati zimskim turističnim destinacijam na nizkih in srednjih nadmorskih višinah, da obdržijo in povečajo svojo privlačnost za lokalno prebivalstvo in turiste glede na vse manjšo zanesljivost snežne odeje kot posledico podnebnih sprememb.

V okviru projekta bo oblikovalcem politik, podjetjem in skupnostim v alpskih regijah prvič ponujeno digitalno orodje, ki bo na podlagi podatkov ponudilo rešitve in konkretne predloge ter jim s tem omogočilo prilagoditev in oživitev njihove turistične ponudbe.

Podnebne spremembe močno vplivajo na zimske turistične destinacije na nizkih in srednjih nadmorskih višinah v Alpah. Kot je potrdil Italijanski nacionalni raziskovalni svet (CNR), se je v zadnjem stoletju trajanje snežne odeje skrajšala za več kot mesec dni. Pomanjkanje snega, skrajševanje zimske sezone in naraščajoči stroški za obnovo infrastrukture so le nekateri izzivi, s katerimi se soočajo zimsko-smučarski centri. Pojemanje turističnih tokov in velike težave pri amortizaciji naložb zmanjšujejo sposobnost preživetja zimskih turističnih središč in lahko dodatno prispevajo k depopulaciji gorskih območij.

Projekt BeyondSnow je namenjen reševanju teh izzivov in pomoči zimskim turističnim središčem pri blaženju odvisnosti od snega. Le nekatere destinacije bodo namreč svojo socialno-ekonomsko prihodnost lahko gradile zgolj na smučarskem turizmu, ki zahteva vodo, energijo in znatna vlaganja.

Med pilotnimi regijami so tudi nekatere občine članice omrežja alpskih občin. Občine Sattel (CH), Ala di Stura & Balme (IT), Bohinj (SL) in Balderschwang (DE) se soočajo z izzivi podnebnih sprememb v svoji regiji. Koordinacija pilotne regije Balderschwang zagotavlja omrežje alpskih občin.

O rezultatih in novicah o projektu bomo obveščali tudi znotraj našega omrežja. Prav tako boste pravočasno obveščeni o posameznih projektnih dogodkih.

Cilj projekta je povečati odpornost zimskih turističnih središč na podnebne spremembe z izdelavo modela prilagajanja za večjo odpornost. Za razvoj tega modela bodo zbrani ustrezni podatki o naravnih in družbenih razmerah v Alpah, izdelan zemljevid ranljivosti in predvidene poti razvoja turizma.

V okviru projekta bo ustvarjeno inovativno prosto dostopno digitalno orodje, t. i. Resilience Decision-Making Digital Tool, ki bo z obdelavo podatkov in vključevanjem zbranih izkušenj ustvarilo priporočila za sprejemanje odločitev podjetij, načrtovalcev, političnih odločevalcev in alpskih skupnosti nasploh pri povečevanju odpornosti na klimatske spremembe ter za prehod na modele trajnostnega turizma, ki bodo pomagali ohraniti in izboljšati teritorialne endogene vire.

BeyondSnow združuje javne in zasebne subjekte ter strokovnjake iz šestih alpskih držav (Italije, Francije, Švice, Nemčije, Avstrije in Slovenije), ki bodo skupaj razvijali poti, procese in uporabne rešitve za trajnostni razvoj. Partnerje in s tem projekt odlikuje mednarodno priznana znanstvena in aplikativno-raziskovalna dejavnost, razvoj inovativne digitalne tehnologije, aktivno vključevanje državljanov in deležnikov ter ekološki pristop.

V desetih pilotnih območjih (v Sloveniji bo pilotno območje Bohinj) bodo v naslednjih treh letih izvedene aktivnosti soustvarjanja, ozaveščanja in usposabljanja, ki bodo vključevala državljane in odločevalce na vseh ravneh, tako gospodarskih kot političnih. To bo zagotovilo, da bodo razviti modeli in poti razvoja skladne s potrebami lokalnih skupnosti in naravnega okolja. Na nivoju celotnih Alp bodo v okviru projekta oblikovane smernice za politično odločanje, ki bo vodilo k Alpam, odpornim in pripravljenim na klimatske spremembe.

»Trenutni položaj je pri številnih alpskih smučiščih kritičen,« pravi Andrea Omizzolo, z Eurac Research, ki je vodilni partner projekta BeyondSnow. »Pomanjkanje snega lokalnim skupnostim in podjetjem povzroča hude težave. BeyondSnow bo tem skupnostim pomagal na poti k večji odpornosti na podnebne spremembe z zmanjšanjem njihove odvisnosti od snega, zagotavljanjem alternativ za trajnostni turizem preprečenemu izseljevanju prebivalstva iz gorskih območij. Te rešitve bodo koristile projektnim pilotnim območjem, pa tudi vsem skupnostim v alpskem prostoru.«

Za več informacij o projektu vas vabimo, da obiščete:
BeyondSnow Official Website
Facebook
Instagram

Projekt BeyondSnow sofinancira Evropska unija preko programa Interreg – Območje Alp. Njegov cilj je zmanjšati odvisnost alpskega zimskih turističnih središč od snega, okrepiti njihovo odpornost na podnebne spremembe ter ohraniti oziroma povečati njihovo privlačnost za prebivalce in turiste.