Prebivalci kot strokovnjaki za svoj življenjski prostor prihodnosti!

© Gemeinde Triesenberg
Kako želimo živeti skupaj? Kakšen življenjski prostor bodo imele prihodnje generacije? Ta vprašanja se na občinski ravni, v okviru participativnih procesov, vse pogosteje zastavljajo neposredno prebivalcem.

Tako je že več let tudi v Lihtenštajnu, kjer združenje ELF ponuja prostor za razpravo o vprašanjih vezanih na prihodnost občin.

Pri tem je poudarek na različnih temah. Društvo si z vključevanjem prebivalstva prizadeva za smiselne in trajnostne izboljšave po vsej državi ter želi z javnimi dogodki izkristalizirati vprašanja in ideje povezane s prihodnostjo. S spoznavanjem različnih občin društvo razvija konstruktivno razpravo in spodbuja trajnostni razmislek. V projekte so vključene vse generacije - od šolarjev do starejših občanov.

V gibanju – v Ruggellu se vse vrti okoli kolesa

Mobilnost je tema, ki postavlja občine pred številne nove izzive; predvsem z vidika trajnosti in kakovosti življenja in še zlasti na podeželskih alpskih območjih.

Poleg javnega prevoza je pomembna komponenta ki jo je treba spodbujati, tudi aktivna mobilnost - hoja in kolesarjenje.

Zaradi ravne topografije in visoke priljubljenosti med kolesarji se občina Ruggell imenuje tudi "kolesarska vas".

Vendar pa je v zadnjih desetletjih tudi tu avtomobil postal prevladujoče prevozno sredstvo. Poleg tega se je občina v zadnjih letih precej povečala in postala veliko gosteje naseljena. To še dodatno povečuje potrebo po aktivnih in trajnostnih mobilnostnih rešitvah.

© Gemeinde Ruggell

Veliki stanovanjski bloki in večstanovanjske stavbe so bili zgrajeni na sosedskih ulicah, kjer ni pločnika - sosedske ulice imajo namreč pločnik le na eni strani ali pa ga sploh nimajo. Pešci, kolesarji in zlasti otroci morajo imeti povsod možnost prečkati ulico, da lahko varno pridejo domov.

V skladu z opisanim je občina Ruggell v okviru izdelave načrta prometnega vodenja k sodelovanju na delavnicah večkrat aktivno povabila prebivalce, da bi zbrala njihova mnenja in tako prispevala k večji kakovosti življenja in varnosti v družinski in kolesarski vasi Ruggell.