Občine, pripravljene na izredne dogodke!

V začetku letošnjega leta se je Evropa le za las izognila popolnemu izpadu električne energije. Ta dogodek je pokazal, kako pomembno je, da se zlasti občine ustrezno pripravijo na morebitne nevarnosti, ki jih lahko izzovejo tudi podnebne spremembe.

Dve občini, članici omrežja alpskih občin Povezanost v Alpah, sta se zadnji dve leti v okviru problematike prilagajanja podnebnim spremembam ukvarjali tudi z alarmiranjem in ravnanjem ob izrednih dogodkih, oceno tveganja nevarnosti in morebitnimi naravnimi in drugimi nesrečami na ravni občine. Eden od obravnavanih scenarijev je predvideval tudi obsežen izpad električne energije in posledično vprašanje zagotavljanja največje možne samooskrbe na ravni lokalnih skupnosti. Prvi ukrep je vzpostavitev kriznega štaba na ravni občine, pod vodstvom župan oz. županje, ki sta tako prva kontaktna točka za občane v primeru nesreče. Skupaj z ostalimi člani kriznega štaba (varnostne in reševalne službe, civilna zaščita, zaposleni na občini itd.) zagotavljata komunikacijo znotraj občine, kakor tudi s pristojnimi okrožnimi in deželnimi uradi.

Najpomembnejši predpogoj za uspešno soočanje s kriznimi situacijami znotraj občin pa je v ozaveščanju na vseh ravneh . Tako politični odločevalci, kakor organizacije za nujne primere, pa tudi prebivalstvo v celoti, morajo biti čim bolje usposobljeni in seznanjeni glede svojih nalog in odgovornosti. Koroško društvo civilne zaščite se je na tem področju izkazalo kot pomemben partner. Javnosti je bil predstavljen medijsko učinkovit komplet civilne zaščite za nujne primere. Ta komplet vsebuje »osnovno opremo« za ukrepanje ob izpadu električne energije in je dokaz, kako lahko s preprostimi sredstvi in brez veliko truda postanemo krizno odporni. Komplet, ki vsebuje radio, ki deluje brez elektrike in ima vgrajeno svetilko, LED lučko, gorilno pasto za kuhanje, paket koroških testenin in organsko omako, je neke vrste simbol krizne odpornosti. Kompletu so priložena še brošura z varnostnimi nasveti ob izpadu električne energije in navodili, kako ravnati ob izrednih dogodkih ter priljubljena knjižica receptov civilne zaščite.

Copyright: Peter Plaimer

Komplet je možno opremiti z občinskim grbom in preko občine razdeli občanom.

Odgovore na morebitna vprašanja nudi: DI Peter Plaimer, MSc.