Novi poti za alpski turizem?

©CIPRA France
Zimska sezona 2019/20 se je v Franciji zaradi zaprtja zimskih športnih središč, zaradi pandemije korona virusa, ponekod končala celo do štiri tedne prej, kot pričakovano. V soboto, 14. marca 2020, so smučišča doživela situacijo, ki je bila hkrati travmatična in povezovalna.

V skladu z vladnimi ukrepi za zajezitev pandemije COVID 19 v Franciji so morali ponudniki turističnih storitev v nekaj urah organizirati evakuacijo turistov iz območij zimskih športnih središč. Nekateri so šele prišli, pri drugih se je dopust že tako ali tako skoraj iztekel. Kljub temu je evakuacija potekala brez težav. Izkazana pripravljenost za sodelovanje je vir upanja in dobrodošel pristop pri spopadanju  z izzivi, s katerimi se soočajo gorska območja: podnebne spremembe, gospodarstvo, ki pretežno temelji na turizmu, staranje prebivalstva in novi izzivi, kot npr. koronakriza.

Za uspešno spopadanje s krizami, kakršna je sedanja, se morajo občine (pre)strukturirati tako, da se lahko različni akterji povežejo v mreže, v katerih bodo v primeru izredne situacije lahko bolje izkoristili obstoječe kompetence. Prav tako je vse pomembnejši razmislek o rešitvah za diverzifikacijo gorskega kmetijstva, ki je kljub številnim pobudam in nekaj redkim pionirjem še vedno preveč usmerjeno v zimo sezono in turizem. Kljub odpovedi večjih športnih in kulturnih prireditev ter izpadu obiska mednarodnih gostov si člani omrežja občin Povezanost v  Alpah prizadevajo za uspešno poletno sezono.

Tako na primer zveza občin Pays des Ecrins (Hautes-Alpes)  na označenih odsekih tekaških prog vse poletje vabi na  vertikalni kilometrski izziv. Poti so označene z barvami smučarskih prog (zelena, modra, rdeča, črna), ker ustreza njihovi stopnji zahtevnosti (število kilometrov in višinska razlika). Za vse težavnostne stopnje so na voljo tečaji od 5 km do 40 km.

Zveza občin Oisans (Isère), ki vsako leto gosti veliko tujih turistov, spreminja svojo trženjsko-komunikacijsko strategijo za leto 2020; v njej želi privabiti več lokalnih gostov.

V južnih Alpah, v občini Alloni (Alpe-de-Haute-Provence), pa je v ospredju usmerjanje turističnih tokov. Tako je na primer cilj občine razviti turističnega vodnika za promocijo oddaljenih lokacij in s tem doseči boljšo porazdelitev turističnih gostov.

Konec leta 2020 bodo različni dogodki omogočili razmislek o odpornosti alpskih regij. Na področju turizma bo omrežje občin Povezanost v Alpah v času od 16. do 17. novembra, v Prien am Chiemsee / DE, pod pokroviteljstvom nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost organiziralo dogodek z naslovom »Turizem na prostem z dolgoročno vizijo: med podnebnimi spremembami, trajnostjo in kriznim managementom«.

Dogodek "Etats généraux du tourisme en montagne" v organizaciji Mountain Wilderness France bo potekal v času med 19. in 20. novembrom 2020 v Grenoblu / FR, in bo v ospredje postavil predvsem ekološki, gospodarski in socialno trajnostni gorski ekosistem.

Konec leta pa bo potekal še Alpski teden intermezzo, in sicer v času od 9. do 11. decembra 2020 v Nici / FR. Dogodek organizirajo različne nevladne organizacije v sklopu prireditev ob zaključku francoskega predsedovanja Alpski konvenciji in EUSALP.

Ti dogodki ponujajo dobro priložnost, kjer vas lahko navdihnejo pobude drugih alpskih držav, da razširite svojo mrežo in spoznate še druga področja in nove akterje alpskega prostora!