Naravni park Nagelfluhkette – primer dobre prakse.

© Naturpark Nagelfluhkette/D
Otroci se učijo pravilnega ravnanja z naravnim okoljem

Kaj smo dosegli s projektom? 

Projekt je okrepil ozaveščenost otrok o posebnostih naravnega prostora na območju Naravnega parka Nagelfluhkette in omogočil nadaljnji razvoj izobraževalnih programov. Za doseganje dolgoročnih ciljev in krepitev ozaveščenosti ostaja projekt Naravni park Nagelfluhkette – primer dobre prakse tudi v prihodnje pomemben element v delovanju naravnega parka.

Kaj potrebujemo za končni uspeh projekta?

Posamezniki, ki se v domači regiji in celotnem alpskem prostoru zavzeto borijo za biotsko raznovrstnost, so ključ za uspeh projekta. Nujno je tudi sodelovanje navdušenih strokovnjakov za okoljsko vzgojo, ki poznajo soodvisnost med ljudmi in naravo in ki jo znajo tudi deliti z drugimi. Ravno tako morajo pri tovrstnih projektih sodelovati zavzeti učitelji in starši, saj se lahko pridobljeno znanje le tako učinkovito uporablja in ponotranji doma in v šoli.

Sonja Hölzler
Naturpark Nagelfluhkette/D
0049 8323 9988 750
hoelzler@naturpark-nagelfluhkette.eu