Montafon na poti do avstrijskega okoljskega certifikata

© PIZ Montafon
© PIZ Montafon © PIZ Montafon
"Pomembno je, da vemo, kje smo in kako lahko še izboljšamo svojo trajnostno uspešnost," je dejal eden od udeležencev oktobrskega dogodka turističnih organizacij regije Montafon za pridobitev avstrijskega okoljskega certifikata – avstrijski okoljski znak. Kot povsod v alpskih zimskih destinacijah se nato začne živahna in delovna vmesna sezona.

Zabija se s kladivom in žaga, tam se vgradi zidna omarica, tu se namesti še en fotovoltaični sistem. V Montafonu se gostitelji pripravljajo na prihajajočo sezono, vendar to še ni vse. Skupaj s PIZ Montafon, laboratorijem prihodnosti za trajnostni turizem, in pulswerk GmbH, svetovalnim podjetjem avstrijskega inštituta za ekologijo, si enajst montafonskih turističnih podjetij utira pot do pridobitve avstrijskega okoljskega certifikata. Med njimi so hoteli, stanovanja in zasebni ponudniki nastanitev iz celotne regije. V vsakem izmed podjetij se najprej opravi pregled stanja, po posebnih merilih glede energetske učinkovitosti, rabe virov, ekoloških javnih naročil in še veliko več, in pri tem ugotovijo možnosti za optimizacijo.

Opaziti je, da so podjetja na področju energije v dobrem položaju. Alternativni viri energije so zelo priljubljeni: v uporabi so daljinsko ogrevanje, geotermalna energija, toplotne črpalke na zrak, sončna energija in sistemi na lesne sekance - nič več fosilnih goriv. "Prehod z nafte na geotermalno energijo in toplotna sanacija stavb ne dajeta le dobrega občutka, temveč zagotavljata tudi prihranek ogromne količine CO2 in denarja," pravi eden od gostiteljev. Skupne delavnice so namenjen razpravi o teh in drugih potencialih za varčevanje z energijo ter izmenjavi izkušenj in idej. Prihodnje leto, ko bosta izvedeni še dve dodatni delavnici, si želijo podjetja pridobiti avstrijski okoljski certifikat za ponudnike nastanitev.

Namen pobude, ki jo je sprožil prav PIZ Montafon, je, da bi Montafon postal prava vzorčna regija za trajnostni turizem. Dialogi, navdihujoče ekskurzije in spodbudni pogovori o trajnostnih temah so namenjeni tudi mreženju in medgeneracijskim izmenjavam. Poleg tega pa je mlada ekipa podjetja Montafon Tourismus GmbH gonilna sila na področju certificiranja celotne turistične destinacije z avstrijskim okoljskim certifikatom, t.j. trajnostnim certifikatom, ki temelji na Evropskem sistemu turističnih kazalnikov (ETIS) in mednarodno priznanih merilih Svetovnega sveta za trajnostni turizem (GSTC). S tem se želi Montafon mednarodno uveljaviti kot zelena destinacija. To ni enostavna naloga, vendar takšna, ki je vsekakor vredna prizadevanja, saj bo destinacijo še naprej razvijala na medsektorski in participativni način. "Od tega imamo lahko mi, predvsem pa naslednje generacije, samo koristi," se glasi skupna misel.

Es fällt auf, dass die Unternehmen energetisch gut aufgestellt sind. Alternative Energie-quellen stehen hoch im Kurs: Fernwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpen, Solarenergie oder Hackschnitzelanlagen sind im Einsatz – keine fossilen Energieträger mehr. „Die Umstellung von Öl auf Erdwärme und die thermische Sanierung der Gebäude gibt einem nicht nur ein gutes Gefühl, sondern spart enorm CO2 und Geld ein“, erzählt ein Gastgeber. Im gemeinsamen Workshop werden diese und weitere Energiesparpotenziale diskutiert, Erfahrungen und Ideen ausgetauscht. Im nächsten Jahr und nach zwei weiteren Workshops möchten sich die Betriebe mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Beherbergungsbetriebe zertifizieren lassen.

Das PIZ Montafon hat diese Initiative ins Leben gerufen, um aus dem Montafon eine echte Modellregion für nachhaltigen Tourismus zu machen. Dialoge, Inspirationsreisen und Impulsgespräche zu Nachhaltigkeitsthemen dienen auch der Vernetzung und dem Austausch zwischen den Generationen. Darüber hinaus treibt das junge Team der Montafon Tourismus GmbH die Zertifizierung der gesamten Tourismusdestinationen mit dem Österreichischen Umweltzeichen voran, einer Nachhaltigkeits-Zertifizierung, die auf dem Europäischen Tourismus Indikatoren System (ETIS) und den international anerkannten Kriterien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) basiert. Damit möchte sich das Montafon international als Green Destination positionieren. Ein nicht ganz einfaches, aber lohnenswertes Unterfangen, das die Destination branchenübergreifend und partizipativ weiterentwickelt. „Davon können wir und vor allem die nächsten Generationen nur profitieren“, so der gemeinsame Tenor.