Kultur dobrodošlice na podeželju

Delavnica v Fully na temo Kultura dobrodošlice, Fully/CH © ZVG FDDM
Kako lahko občine v podeželskem okolju in gorskih območjih postanejo še bolj privlačne za priseljence?

Izhodišče

Več kot četrtina švicarskega prebivalstva živi na podeželju in gorskih območjih. Te regije niso le življenjski in bivalni prostor za prebivalstvo, temveč izpolnjujejo tudi pomembne druge funkcije, gospodarsko, rekreacijsko in predstavljajo identifikacijsko okolje ter prostor z visokimi naravnimi in krajinskimi vrednotami.

Globalizacija, družbene spremembe in okoljske spremembe vplivajo na razvoj podeželja in gorskih območij ter za te regije predstavljajo nespremenljive in velike izzive. Švicarska zvezna politika za podeželje in gorska območja opredeljuje 12 izzivov, prvi od njih pa je ravno rast prebivalstva in razseljevanje kakor tudi odseljevanje in staranje prebivalstva. Drug izziv so med drugim tudi (trans)nacionalni migracijski premiki. Na podlagi tega je Omrežje občin zasnovalo projekt, katerega namen je s pomočjo kulture dobrodošlice, ki dejansko živi v praksi. omiliti posledice odseljevanja in staranja v gorskih območjih.

Kultura dobrodošlice: Kaj je naš cilj?

Gorske regije morajo postati bolj privlačen življenjski prostor. Družine in strokovnjake je potrebno v ta prostor privabiti trajnostno. Da bi dosegli ta cilj, je treba sprejeti vrsto ukrepov, ki jih je mogoče med seboj povezati pod izrazom "Kultura dobrodošlice". Štiri članice Omrežja občin Povezanost v Alpah v Švici so pričele z aktivnostmi v okviru projekta. V občinah Fully (kanton Wallis) in Safiental (kanton Graubünden) so se začele delavnice, v katerih so bile skupaj s prebivalstvom obravnavana vprašanja, kot so: "Kakšni smo kot smo dolinska skupnost do novih prebivalcev?« ali »Kaj mi je všeč v naši občini?“ in „Kako bi lahko pomagal, da bi bile prednosti našega kraja bolj v ospredju?". Cilj je pridobiti neposredno mnenje tako od domačinov kot od novih priseljencev. Delavnice pa so namenjene tudi vzpostavljanju občutka, da lahko vsak prispeva nekaj, in da ni potrebno vsega prenesti na občinski svet. V občini Lumnezia (kanton Graubünden) je v teku anketa glede potreb lokalnega prebivalstva in priseljencev, v občini Isérables (kanton Wallis) pa razmišljajo o tem, kako bi lahko vaški trg postal prostor srečevanja in kakšne so dejanske potrebe tukajšnjih migrantov in podjetij.

Projektne aktivnosti naj bi se zaključile do konca leta 2018. Izkušnje občin, pridobljene v okviru izvajanja tega projekta bodo v nadaljevanju dostopne tudi drugim občinam.