Italijanske alpske občine si prizadevajo za prilagoditve podnebnim spremembam

Listina iz Budoie je bila podpisana v okviru letne strokovne konference, junija 2017 v Budoii, v italijanski pokrajini Furlaniji: gre za prostovoljni dogovor med italijanskimi občinami, članicami omrežja Povezanost v Alpah, v sodelovanju z italijanskim ministrstvom za okolje.

S podpisom omenjene listine občine izražajo svojo namero sprejemanja strategij za prilagajanje podnebnim spremembam. Pri tem je njihov namen oceniti potencialna tveganja in priložnosti, ki jih prinašajo podnebne spremembe in hkrati izboljšati svojo sposobnost odzivanja na in obvladovanja sedanjih in prihodnjih vplivov podnebja.

V smislu izvajanja Listine iz Budoie je italijanska delegacija Alpske konvencije financirala projekt "Lokalno prilagajanje podnebnim spremembam v Alpah: izvajanje Listine iz Budoie". Cilj projekta je bil opredeliti prilagoditvene ukrepe, ki so še posebej primerni za alpske občine, na katere imajo podnebne spremembe posebej močan vpliv. V projektu so sodelovala naslednja pilotna območja: Morbegno - Bassa Valtellina (Lombardija), Capizzone - Valle Imagna (Lombardija), Alte Valli Chisone in Susa (Piemont), Monte Bianco (dolina Aosta) in Alto Livenza (Furlanija-Julijska krajina).

Rezultat projekta je kritična analiza medsebojnih povezav in načinov implenetacije lokalnih ukrepov za prilagajanje / odpornost ter ustreznih določb za regionalne in državne načrte in strategije.

Za vsako območje je bil pripravljen katalog primernih ukrepov. Poleg tega so bile upravnim organom posredovane smernice za njihova orodja za načrtovanje, katerih izvajanje pomeni učinkovito lokalno prilagajanje. Razvita metodologija omogoča analizo razmer na pilotnih območjih in njihovo primerjavo z učinki, cilji in ukrepi Nacionalnega načrta za prilagajanje podnebnim spremembam, Alpskimi smernicami za lokalno prilagajanje podnebnim spremembam in orodji za načrtovanje pilotnih območij.

To po eni strani ponuja možnost povečanja teritorialne odpornosti na prizadetih območjih. Po drugi strani pa se lahko na ta način izboljšajo odločitve občin in regij glede prilagajanja podnebnim spremembam in soočanja z izzivi, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za gorska območja. Nenazadnje je projekt zagotovil tudi boljšo ozaveščenost sodelujočih občin in okrepil njihovo usposobljenost za obravnavo te tematike.

Nobenih ovir na, da ne bi Listine iz Budoie obvezno podpisale tudi vse ostale občine v alpskem prostoru. Če vas zanima, se obrnite na sekretariat.