Generacijski projekti v gorskih občinah

V okviru Art Safientala 2022 bodo lahko mladi iz doline Safiental, zahvaljujoč gene-racijskemu projektu, nekaj dni v vlogi ambasadorjev doline Safiental sprejeli med-narodne umetnike in jih spremljali pri njihovem delu. ©slika ZVG Art Safiental 2016
Kako spodbujati interes in sodelovanje mladih in starejših v občinah?

Mladi, pa tudi generacija nad 65 let, predstavljajo tisti družbeni sloj, na katerega se v vsakdanjem življenju občine velikokrat pozabi. Po drugi strani imata ravno ti dve ciljni skupini posebne potrebe, ki jim je treba nameniti potrebno pozornost. Aida Švica je začela projekt, s katerim želi v celoti razviti potencial teh skupin prebivalstva in na ta način zagotoviti njihovo sodelovanje znotraj občine tre posledično povečati privlačnosti občine kot celote.

Namen nedavno začetega generacijskega projekta je izboljšanje sodelovanja mladih in starejših v občinah, tako z dostopom do strokovnega znanja kakor tudi z neposrednimi finančnimi podporami ustreznim strukturam. V idealnih okoliščinah bodo lahko občine v naslednjem koraku sprejele ustrezne (med)generacijske ukrepe.

Zvezni švicarski urad za prostorski razvoj (ARE) zagotavlja sofinanciranje v višini 50.000 EUR za najrazličnejše generacijske projekte v Švici. Med tovrstne projekte spada na primer projekt šolskega vrta v Ernenu, v okviru katerega šolarji in starejši občani skupaj vrtnarijo. Tu so še pa medgeneracijski center z igralnimi elementi v občini Sattel, adaptacija soseske in gledališka delavnica v občini Unterengadin; skupna obnovitvena dela na zgodovinskih vodovodih (Suonen) v občini Saas Fee; festival podeželske umetnosti v dolini Safiental in ustanovitev lokalne skupine za varstvo otrok v Lugnezu.

Zaradi krize Covid-19 so bile nekatere dejavnosti izvedene z zamudo, nekatere pa je bilo treba prestaviti na naslednje leto. Kljub temu smo prepričani, da lahko v okviru naslednjega Alpskega tedna dosežemo zanimive rezultate.

Za več informacij se obrnite na Peter Niederer, Provezanost v Alpah.