Dogovor za zaščito podnebja - Zmanjšanje porabe energije za en odstotek letno – skupni cilj vseh prebivalcev občine Götzis/AT

©Markus Gmeiner: V vlogi »barjanskih detektivov« mladi raziskujejo habitate v občini e5, ki so pomembni za zaščito podnebja.
Zasebna gospodinjstva, podjetja, otroci v vrtcih in uslužbenci v mestni hiši - vsi tesno sodelujejo za doseganje skupnega cilja, ki si ga je zastavila občina, in sicer - zmanjšati svojo porabo energije za en odstotek letno. Do sedaj so bili v svojih prizadevanjih zelo uspešni.

Občina tako uporabnikom stavb ponuja dodatne finančne spodbude za sistematično zmanjševanje porabe na področju ogrevanja, električne energije in vode. Občinska služba za okoljske zadeve najprej izračuna povprečno porabo omenjenih treh energentov v zadnjih 3 letih, ki  v nadaljevanju predstavlja referenčno vrednost za dosežene prihranke in subvencije. Poleg tega je občina je lastne objekte in druge javne že opremila z LED razsvetljavo, s pomočjo občanov pa ji je uspelo namestiti tudi lepo število fotovoltaičnih sistemov na strehe objektov. Na ta način so občani postali celo proizvajalci zelene električne energije.

Zaradi Fredericka, energijsko varčnega miškolina, so nad to idejo navdušeni celo otroci v vrtcih in osnovnošolci. Najmlajši se v »Kraljestvu prihodnosti« prelevijo v kraljeve otroke, ki skupaj s kraljevim potomcem Connijem doživljajo številne energetske avanture. Praktični priročnik »Kraljestvo prihodnosti – doživetje energije skozi eno leta vrtca« pa vzgojiteljicam in pedagoškim delavkam v vrtcih na fantazijski način poskuša približati tematiko »Doživljanja energije«.

Ker približno petino občinskega območja zavzemajo močvirja in barja, se mora prebivalstvo zavedati ekološkega pomena le-teh. Tako na primer mladi v vlogi »barjanskih detektivov« raziskujejo habitate v svoji občini, ki bi jih bilo potrebno zavarovati z namenom zaščite podnebja. Poleg tega pa se z oživitvijo dveh pomembnih barjev v občini ne samo trajnostno veže CO2, ki škoduje podnebju, temveč tudi ohranja habitat za visoko specializirane vrste in naravni rezervoar za vodo.

Isabella Schnetzer, občinska referentka za energetske zadeve, povzema: »Z našim projektom smo k sodelovanju že privabili več kot 260 otrok iz vrtcev in 69 vzgojiteljev, 970 osnovnošolcev in približno 120 osnovnošolskih učiteljev, 35 občinskih uslužbencev (komunalne službe / šole / zavod za kulturo), 36 zaposlenih v mestni hiši, 122 zaposlenih Centra za socialno delo Götzner, 30 predstavnikov občine, 109 gasilcev. To pomeni, da smo na ta način dosegli četrtino vseh gospodinjstev v občini.

Občina Götzis je v preteklosti že prejela več nagrad za svoje številne in predvsem merljive projekte in aktivnosti. Leta 2016 je bila najuspešnejša na evropskem natečaju Climate Star, ki ga razpisuje Evropsko podnebno zavezništvo. Leta 2017 je prejela nagrado Energie Globe Award Vorarlberg, leta 2019 pa že drugič certifikat e5 in zlato evropsko nagrado European Energie Award.

»Raznolika in večplastna angažiranost naših občank in občanov, pa tudi zaposlenih v občini e5 Götzis, je podlaga za naše aktivno delo na področju energetske politike. Z njim si želimo bolje obvladati prihodnje izzive in zagotoviti prostor za razvoj in ohranjanje naravne raznolikosti« - Župan Christian Loacker, Götzis.

https://www.youtube.com/watch?v=jt-P48xxI2s&t=9s