Digitalizacija zmanjšuje razdalje in topografijo.

To je priložnost za gorske regije, vendar pa tehnologija sama po sebi še ne pomeni izboljšanja kakovosti življenja. Slednjo bomo pridobili šele, ko bo digitalizacija s participativnimi pristopi uspela v skupnosti sprožiti predanost in odgovornost.

Občini Ernen in Saas Fee, članici švicarskega omrežja občin Povezanot v Alpah, sta pod vodstvom vodje projekta Aida Petra Niedererja v okviru projekta Interreg Alpine Space "SmartVillages" uresničili projekte, ki združujejo digitalizacijo in sodelovanje. S tako imenovanimi pogovori v občini so razjasnili, katere teme prihodnosti zanimajo prebivalstvo. Udeleženci so določili prednostne teme, na koncu pa so se lahko prijavili na seznam posameznih skupin za spremljanje izbrane teme prihodnosti. En mesec pozneje smo vse skupine, ki so predstavljale neke vrste prerez vesh zainteresiranih strani, povabili na delavnico o prihodnosti. Na delavnici prihodnosti smo uporabili metodologijo Pro Action Café, ki je idealna za prehod od idej k izvedbi, in proces uspešno zaključili z izdelanim akcijskm načrtom za vsak projekt.

Iz omenjenega participativnega procesa je nastalo veliko število projektov. V Saas Fee se je na primer zbrala peščica mladih, predanih ljudi, ki so uresničili zamisel o prostoru za coworking. Hkrati s tem resničnim prostorom za srečevanje se je razvil tudi digitalni vaški trg "Crossiety". Gre za nekakšen vaški facebook, ki ljudem omogoča, da oblikujejo skupine o določenih temah ter se v teh skupinah strukturirajo in organizirajo. Tudi občina Ernen je v nekdanji šoli uredila vaško zbirališče, kjer lahko ljudje delajo, imajo sestanke in spijejo ekspreso v kavarni. Uporaba teh prostorov je brezplačna, dostop do njih pa je mogoč prek spletne aplikacije. Povpraševanje je po enem letu delovanja še vedno zelo veliko.

Zbornik z drugimi primeri digitalizacije v gorskih skupnostih je na voljo na spletni strani https://www.alpine-space.eu/project/smartvillages/.