Corona kriza kot »širokopasovna« priložnost v alpski regiji

Življenje na podeželju je zaradi krize korona virusa postalo še bolj cenjeno. Morda smo v tem trenutku že dosegli napovedano prelomnico, na kateri se podeželski eksodus spremeni v urbanega.

Za to morajo biti podeželske skupnosti pripravljene na prihodnost; poleg storitev otroškega varstva, izobraževalnih programov ali ponudb mobilnosti je zdaj postalo jasno tudi zadnjim zanikovalcem informacijske tehnologije, kako pomembno, da se zagotovi ustrezna internetna povezava tudi v najbolj zakotni alpski dolini . Hvala delu od doma!

Zaradi tega se je regija občin na območju južne avstrijske Koroške – Karavank, ki vključuje skupno 13 občin, odločila, da bo sodelovala v projektu EU LEADER Koncepti širitve za izgradnjo in polaganje optičnih kablov. Projekt sodelujočim občinam v javnem interesu izdela podrobni načrt, ki omogoča razvoj celotne infrastrukture - od glavnega voda (backbone) prek napajalnega do lokalnega omrežja (glej sliko - rumene in zelene črte). Tako bo zagotovljena največja možna širokopasovna pokritost na posamezno občino. Potrebno posodabljanje stavbnega in stanovanjskega registra poteka v sodelovanju z občinami, razvijejo in upoštevajo pa se tudi vsi sedanji in prihodnji sinergijski potenciali v smislu gradbeno-inženirskih projektov, obstoječih omrežij in sočasnega polaganja.

Posamezna gospodinjstva in podjetja se nagovarja z informacijsko kampanjo, s ciljem v obliki sklepanja predhodnih pogodb zagotoviti podlago za razpis za zagotavljanje internetnih storitev. Ko je internetni operater izbran, lahko ob upoštevanju tržnega in poslovnega vidika še naprej širi omrežje na natančno strukturiran način (modre črte).

Občine v okviru stroškov za postopek načrtovanja plačajo pavšalni prispevek 6.000,00 EUR, ne glede na število prebivalcev ali velikost območja, 50% teh pa dobijo povrnjenih preko programa LEADER. Financiranje izgradnje omrežja financirata zvezna vlada preko širokopasovne milijarde evrov in zvezna dežela Koroška, ki krije del stroškov.

V tem kontekstu je veliko bolj kot zagotavljanje financiranja s strani EU pomembno, da občine lahko sodelujejo, da lahko skupaj ponudijo obstoječe širokopasovno omrežje in tako postanejo ekonomsko zanimive za internetne operaterje.

Dodatne informacije najdete na povezavi https://breitbandinitiative.at/ in pri Peter Plaimer, Omrežju alpskih občin na območju južne avstrijske Koroške - Karavank.