BeyondSnow predstavlja inovativen Zemljevid Ranljivosti za oceno odpornosti alpskih skupnosti na podnebne spremembe

BeyondSnow, evropski projekt Interreg Alpine-Space, v katerem sodeluje Slovenija skupaj s 13 partnerji iz alpskega loka, bo objavil zemljevid ranljivosti. Ta zemljevid bo alpskih skupnostim v pomoč pri ocenjevanju njihove ranljivosti zaradi podnebnih sprememb. Interaktivni zemljevid bo testiran na desetih pilotnih območjih, nato pa bo brezplačno objavljen za vse alpske skupnosti.

Drastično zmanjšanje trajanja snežne odeje v zadnjem stoletju predstavlja kritičen izziv zlasti za alpske skupnosti, ki so odvisne od snežnega turizma. Projekt BeyondSnow, ki je del programa Interreg Alpine Space, je v odgovor na to začel razvijati celovit Zemljevid Ranljivosti, katerega namen je oceniti in obravnavati občutljivost alpskih skupnosti na vplive podnebnih sprememb, zlasti v zvezi z zmanjšanjem snežne odeje in njenimi kaskadnimi učinki za zimske dejavnosti. 

Zemljevid Ranljivosti, ki je ključni element projekta, je rezultat sodelovanja pri zagotavljanju uporabnih informacij za alpske skupnosti. Z uporabo metodologij, ki temeljijo na podatkih, zemljevid združuje dejavnike, kot so izpostavljenost podnebnim spremembam, občutljivost lokalnih sistemov in prilagoditvena zmogljivost, da bi oblikovali celovit okvir za ocenjevanje. Zemljevid bon a voljo na spletu in bo vključeval podnebne, gospodarske in družbene kazalnike.  

"Projekt BeyondSnow se zaveda, da so nujno potrebne prilagojene rešitve za odpravljanje ranljivosti alpskih skupnosti zaradi podnebnih sprememb," je dejal Andrea Omizzolo iz podjetja Eurac Research, ki je vodilni partner projekta. "Naš Zemljevid Ranljivosti je pomembno orodje, ki skupnostim omogoča, da podrobneje spoznajo svojo odpornost na podnebne spremembe, kar omogoča informirano sprejemanje odločitev in razvoj ciljno usmerjenih strategij prilagajanja."  

Zavezanost projekta BeyondSnow k preglednosti in dostopnosti se kaže tudi v prihodnji izdaji Zemljevida Ranljivosti kot prosto dostopnega vira za alpske skupnosti. Ta pobuda odraža splošni cilj projekta, ki je demokratizacija prizadevanj za podnebno odpornost in olajšanje čezmejne izmenjave znanja.    

Po besedah Andrea Omizzolo, "Zemljevid Ranljivosti predstavlja pomemben mejnik na naši skupni poti k oblikovanju alpskih skupnosti, odpornih na podnebne spremembe. Z zagotavljanjem uporabnih informacij zainteresiranim stranem in spodbujanjem sodelovanja si BeyondSnow prizadeva začrtati trajnostno pot naprej za destinacije snežnega turizma v Alpah."  

  

Za več informacij o projektu BeyondSnow obiščite:   
BeyondSnow Official Website 
Facebook   
Instagram  

   

BeyondSnow je projekt programa Interreg – Slpine Space, ki ga sofinancira Evropska Unija. Njegov cilj je zmanjšati odvisnost snežnih turističnih destinacij v alpskem prostoru od snega, okrepiti njihovo odpornost na podnebne spremembe ter ohraniti/povečati donosnost za prebivalce in privlačnost za turiste.