Angažirano v multikulturno prihodnost: Aschau im Chiemgau/D

Hohenaschau © Tourist Info Aschau im Chiemgau
Premislek, ki mu sledita izmenjava in optimizacija s ciljem ustvarjanja atraktivne ponudbe za stalno in novo priseljeno prebivalstvo.

Integracija je uspešna le, če so potrebe domačinov in domačink ter priseljencev in priseljenk v neki skupnosti upoštevane v isti meri. Če se prebivalci in prebivalke v svojem življenjskem okolju počutijo dobro, ne bodo razmišljali o odhodu. Omrežje občin „Povezanost v Alpah“ v okviru projekta EU PlurAlps podpira deset pilotskih občin in regij pri njihovih prizadevanjih za vzpostavitev prebivalstvu blagodejne ravni kakovosti življenja. Osnovni cilj projekta je skupni razvoj instrumenta za srednje in dolgoročno načrtovanje na področju socialnih zadev, ki ga sedaj preizkušajo v posameznih pilotskih občinah.

Pilotska občina Aschau im Chiemgau/D se že dlje časa intenzivno ukvarja s posledicami demografskega razvoja. Demografsko strukturo občine, ki šteje okoli 5600 prebivalcev zaznamuje nadpovprečno velik delež starejšega in podpovprečno majhen delež mladega prebivalstva. Po drugi strani pa razveseljuje dejstvo, da je v občini stopnja priseljevanja višja od stopnje odseljevanja. Do sedaj so glavnino priseljevanja predstavljale ekonomske migracije (priseljevanje – predvsem starejšega prebivalstva - v atraktivne regije brez potrebe po zagotavljanju osnove za preživetje).

Aschau želi s svojo udeležbo kot pilotska občina v projektu PlurAlps spodbuditi k premisleku in prepoznavanju lastne situacije. Le-to naj bi še dodatno izboljšali preko izmenjave z drugimi in tako optimizirali prihodnost in življenjske pogoje v občini.

S ciljem zmanjševanja trenda prekomernega staranja prebivalstva so bili v preteklih letih že uvedeni nekateri ustrezni ukrepi. Pri tem je treba na eni strani upoštevati potrebe starejšega prebivalstva, na drugi pa poskušati izboljšati atraktivnost občine za mlade in za družine z otroci:

  • s ciljem izboljšanja mobilnosti občina od leta 2014 prvič, poleg rednega javnega primestnega prometa ponuja tudi »občinski avtobus«. Vozniki so prostovoljni delavci.
  • s pomočjo novega modela pa želi občina spodbuditi priseljevanje tudi preko gradbenih parcel.

Podeželska občina Aschau ima že sedaj dobre povezave do večjih mest v regiji v okviru sistema javnih prevozov. V prihodnosti pa se namerava občina še intenzivneje osredotočiti na sistem javnega potniškega primestnega prometa in tako delovati še bolj medregionalno, saj trenutna ponudba javnih prevozov več ne zadostuje potrebam.

Prav tako občina dodobra izkorišča obstoječe kooperacije in mreženja sebi v prid: že dve leti intenzivnosodeluje  v modelu gorskega kmetovanja "Sachranger Bergbauernmodell". Ta model gorskim kmetovalcem na območju Sachranger zagotavlja podporo pri ohranjanju raznolikosti vrst na planinah, v zgornjem delu doline Priental. S sosednjimi občinami Prien, Bernau in Frasdorf se občina Aschau povezuje v manjše regionalne kooperacije, sodeluje v turističnem združenju in je dejavna v okviru meddeželne kooperacije za regionalno ustvarjanje dodane vrednosti na avstrijskem Tirolskem. Ker občina Aschau že od 80-ih let dalje nosi naziv klimatskega zdravilišča, je sedaj povezana tudi z bližnjo občino Schleching Bergsteigerdorf, kar prav tako poraja več možnosti za intenzivno medsebojno izmenjavo.

Ta projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek Interreg programa alpskega prostora. In Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost reaktorjev (BMU).